Aktualności

Kolejny sezon monitoringu populacji lęgowej gągoła grafika
2024-06-04

Kolejny sezon monitoringu populacji lęgowej gągoła

 

Monitoring populacji lęgowej gągoła prowadzony jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym już od 10-ciu lat. Również w bieżącym roku, w okresie IV-V pracownicy Parku przeprowadzili inwentaryzację populacji lęgowej gągoła na obszarze Parku. Skontrolowano 13 zbiorników wodnych zlokalizowanych w północnym kompleksie TPK.

45 - lecie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego grafika
2024-05-06

45 - lecie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

 

3 maja 2024 roku Trójmiejski Park Krajobrazowy obchodził 45-lecie swojego istnienia. To naprawdę szmat czasu, prawie pół wieku – TPK to jeden z trzech najstarszych parków krajobrazowych w naszym kraju.

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - wyniki grafika
2024-04-25

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - wyniki

 

23 kwietnia 2024 roku  gościliśmy w siedzibie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego laureatów oraz jury etapu wojewódzkiego XXXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs jest od wielu lat  organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Regionalny w Gdańsku. Trójmiejski Park Krajobrazowy jest stałym partnerem tego przedsięwzięcia.

Dzień Ziemi w rezerwacie „Zajęcze Wzgórze” grafika
2024-04-22

Dzień Ziemi w rezerwacie „Zajęcze Wzgórze”

 

W sobotę 20 kwietnia Sopocianie obchodzili Dzień Ziemi. Z okazji tego święta pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na zaproszenie organizatorów imprezy poprowadzili wycieczkę w rezerwacie przyrody „Zajęcze Wzgórze” oraz w jego sąsiedztwie. Projekt sponsorowany był z Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego. Mimo bardzo niesprzyjającej aury w wycieczce wzięło udział dziewięć osób.

Sezon „na płazy” zakończony! grafika
2024-04-22

Sezon „na płazy” zakończony!

 

W ramach kontynuacji czynnej ochrony płazów i dzięki owocnej współpracy, pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej wraz z kolegą z Nadleśnictwa Gdańsk wspólnymi siłami rozstawili tymczasowy płotek, który miał za zadanie ograniczyć wychodzenie płazów (żab, ropuch i traszek) na drogę oraz naprowadzić je do przepustu pod nią. Płotek o długości około 120 metrów zlokalizowano w okolicy jeziora Wyspowo i ulicy Cystersów, w leśnictwie Marianowo, w północnym kompleksie TPK.

Spotkanie TPK z planistami z samorządów grafika
2024-04-15

Spotkanie TPK z planistami z samorządów

 

Planowanie przestrzenne według planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego było przedmiotem spotkania Służby Parku Krajobrazowego z osobami zajmującymi się planowaniem przestrzennym w gminach znajdujących się na terenie Parku i w jego sąsiedztwie. Spotkanie odbyło się w siedzibie TPK, 11 kwietnia 2024 r.

Działania dla zwiększenia ochrony gatunków chronionych i rzadkich w ekosystemach leśnych grafika
2024-04-05

Działania dla zwiększenia ochrony gatunków chronionych i rzadkich w ekosystemach leśnych

 

4 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Służby TPK z pracownikami Nadleśnictwa Gdańsk.  Celem spotkań jest wspólne wypracowanie dobrych praktyk pozwalających na zabezpieczenie stanowisk i siedlisk chronionych i rzadkich gatunków ekosystemów leśnych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas realizacji gospodarki leśnej. Jednym z elementów tego działania jest zapewnienie wykrywalności stanowisk, które mogą być narażone na wpływ prac wykonywanych w ramach prac leśnych. Działanie jest realizacją celów wskazanych w planie ochrony TPK. Realizacja i efektywność wdrażania ustaleń planu ochrony w tym zakresie zależy od osób zaangażowanych w prace leśne, a więc pracowników Nadleśnictwa, zwłaszcza pracowników terenowych – leśniczych  i podleśniczych.

Monitoring populacji lęgowej pliszki górskiej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika
2024-04-03

Monitoring populacji lęgowej pliszki górskiej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

 

Z początkiem kwietnia ruszyła kolejna inwentaryzacja populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Lasy Oliwskie). Jest ona wykonywana w ramach realizowanego od 2010 roku monitoringu tego gatunku obejmującego cały obszar Parku. Więcej informacji dotyczących wyników monitoringu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej TPK pod tym linkiem.

XXXI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę" - rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego grafika
2024-03-22

XXXI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę" - rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego

 

Dnia 19 marca 2024 roku pracownicy Parku wzięli udział w obradach jury etapu wojewódzkiego XXXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Regionalny w Gdańsku. Trójmiejski Park Krajobrazowy jest wieloletnim partnerem konkursu. Za zaproszenie serdecznie dziękujemy!

Nowy pomnik przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika
2024-03-18

Nowy pomnik przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

 

Pod koniec stycznia Gmina Miasta Sopotu ustanowiła nowy grupowy pomnik przyrody. Ochroną prawną objęto dwa modrzewie europejskie (Larix decidua) w wieku ok. 130 lat. Obwody pni na wysokości 130 cm wynoszą 258 i 263 cm. Drzewa rosną w wydzieleniu 29b leśnictwa Sopot. Oba pomnikowe drzewa zostały oznakowane urzędowymi tabliczkami przez pracowników Parku.

Kolejny sezon czynnej ochrony płazów w Wyspowie rozpoczęty grafika
2024-03-11

Kolejny sezon czynnej ochrony płazów w Wyspowie rozpoczęty

 

Na początku marca, podobnie jak w latach ubiegłych, w północnej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Wyspowo postawiony został tymczasowy płotek naprowadzający dla płazów, wzdłuż drogi gruntowej (ul. Cystersów), na północ od jeziora Wyspowo. Płotek o długości około 120 metrów ma na celu powstrzymanie płazów przed wchodzeniem na drogę i nakierowanie ich do przepustu pod drogą, którym będą mogły bezpiecznie dotrzeć do miejsca rozrodu. Jest to kontynuacja czynnej ochrony płazów, prowadzonej przez TPK w tym miejscu już od ponad 10 lat.

2024-03-05

Nowy wymiar współpracy między służbami Marszałka Województwa a RDLP w Gdańsku

 

4 marca 2024 r.  odbyło się spotkanie robocze poświęcone współpracy Samorządu Województwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Na spotkaniu obecni byli: Wojewoda Pomorski- Beata Rutkiewicz, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – Andrzej Schleser, Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku – Jarosław Czarnecki i w Toruniu – Włodzimierz Panfil, Nadleśniczowie z terenu województwa pomorskiego, pracownicy RDLP, Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego – Krzysztof Pałkowski, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Służby parków krajobrazowych reprezentowały: Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku- Bożena Sikora, Zastępca Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku – Barbara Utracka – Minko oraz kierownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – Anna Moś.

2024-03-05

Plan ochrony TPK obowiązuje w całości!

 

29 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w sprawie planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Skargę kasacyjną wniósł poprzedni Wojewoda Pomorski - Dariusz Drelich. Wycofała ją Beatę Rutkiewicz – nowy Wojewoda Pomorski.

Bajarz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – Pan Dariusz Podbereski - odchodzi na emeryturę grafika
2024-02-23

Bajarz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – Pan Dariusz Podbereski - odchodzi na emeryturę

 

Po 44 latach pracy, w tym 40 lat w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym Pan Dariusz zakomunikował, że chce odpocząć.

Od 1984 r. pracuje na rzecz parków krajobrazowych na terenie województwa pomorskiego. Od 1984 r. odpowiadał za zadania dotyczące organizacji turystyki na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, sprawnie wykorzystując ideę wędrowania i turystykę krajoznawczą w edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada przy tym niesamowity dar promowania odpowiedzialnej turystyki przyrodniczej akcentując rolę człowieka w kształtowaniu walorów krajobrazowych i kulturowych.