Wydarzenia

W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i  kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: tpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną. W przypadku konieczności wizyty należy umówić się wcześniej telefonicznie, nr 58 552 34 68

Przypominamy jednocześnie o obowiązku używania maseczek i rękawiczek ochronnych podczas wizyty w siedzibie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Po wejściu do obiektu należy zdezynfekować dłonie.

2022-05-18

Inwentaryzacja pliszek górskich gniazdujących nad Potokiem Kaczym i Źródłem Marii w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

 

Populacja lęgowa pliszki górskiej Motacilla cinerea jest monitorowana przez pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz członków i sympatyków Trójmiejskiej Grupy OTOP od 2010 roku. Podczas ostatnich inwentaryzacji w 2019 roku (kompleks południowy Parku) i w 2021 roku (kompleks północny Parku) populację lęgową tego gatunku w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i w jego sąsiedztwie oszacowano na 27-28 par.

2022-05-16

Zapraszamy na spotkanie Trójmiejskiej Grupy OTOP

 

W imieniu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Trójmiejskiej Grupy OTOP zapraszamy na kolejne spotkanie członków i miłośników TG OTOP, które odbędzie się 19 maja (czwartek) o godzinie 17.00 w siedzibie Parku przy ulicy Polanki 51 w Gdańsku.

2022-05-12

Czynna ochrona płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym - podsumowanie sezonu

 

Zakończył się już tegoroczny okres intensywnej wiosennej migracji płazów do miejsc rozrodu. Dlatego pod koniec pierwszego tygodnia maja pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz kolegami z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zdemontowali tymczasowy płotek zabezpieczający dla płazów, który został rozstawiony w połowie marca wzdłuż drogi gruntowej (ul. Cystersów) przy północnym krańcu jeziora Wyspowo.

2022-04-08

Trójmiejski Park Krajobrazowy stara się o grant „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”

 

7.04.2022 r. Trójmiejski Park Krajobrazowy wystartował w naborze wniosków, organizowanym przez PFRON w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny”. W ramach przedsięwzięcia Trójmiejski Park Krajobrazowy, wspólnie z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zaplanował działania poprawiające dostępność Parku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

2022-04-04

Kolejny przyrodniczy konkurs „Bazuny” za nami

 

Pięćdziesiąty rok istnienia Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej Bazuna rozpoczął się od internetowego konkursu „Wędrówki ptaków w poezji i piosence”.

2022-03-24

Pierwsze żaby zostały uratowane

 

Wiosenna pogoda w ciągu ostatnich dni spowodowała, że powoli rozpoczął się okres wiosennej aktywności płazów.

2022-03-18

Nowe pomniki przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W południowym kompleksie naszego Parku w drugiej połowie zeszłego roku ustanowiono trzy nowe pomniki przyrody. W tym miesiącu, na prośbę Urzędu Miasta Sopotu, pracownicy Parku oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oznakowali je urzędowymi tabliczkami oraz wykonali dokumentację fotograficzną.

2022-03-16

Zapraszamy na spotkanie z sowami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

 

23 marca (środa) odbędzie się kolejne spotkanie, blisko współpracującej z Parkiem, Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 17.00 do siedziby Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Polanki 51 w Gdańsku. 

2022-03-16

Czynna ochrona płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

 

Już od 9-ciu lat, w dwóch lokalizacjach, pracownicy Parku prowadzą czynną ochronę płazów migrujących do miejsc rozrodu: na obszarze osiedla Sokółka I i Fort Forest w Gdyni oraz w rejonie miejscowości Wyspowo w gminie Wejherowo.

2022-03-15

O Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie (filia nr 8 przy ulicy Mazowieckiej) odbyło się spotkanie z pracownikiem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

2022-02-14

Czekamy na pliszki górskie

Zbliża się czas powrotu pliszek górskich na lęgowiska między innymi w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Populacja lęgowa tego gatunku na obszarze Parku i jego sąsiedztwa została oszacowana w latach 2019 i 2021 na 27-28 par.

2022-01-14

Nowe wydawnictwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Pod koniec poprzedniego roku ukazało się nowe wydawnictwo (folder) naszego Parku pod tytułem „Użytki ekologiczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym”, którego przygotowanie i wydanie sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2022-01-05

Proponowane pomniki przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W 2021 roku przygotowano sześć wniosków o objęcie ochroną prawną jako pomniki przyrody wybranych, cennych okazów drzew. Ich przygotowanie poprzedzone było pracami terenowymi, podczas których wykonano niezbędne pomiary obwodów pni (na wysokości 1,30 m), przygotowano opis stanu drzew i charakterystykę ich bezpośredniego otoczenia, wykonano dokumentację fotograficzną oraz określono dokładną lokalizację poszczególnych obiektów.

2022-01-03

Wędrówki ptaków w poezji i piosence – zaproszenie do konkursu

Trójmiejski Park Krajobrazowy od wielu lat współpracuje z Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądem Piosenki Studenckiej „Bazuna”.

Ten rok będzie dla „Bazuny” wyjątkowy. Mija pół wieku od pierwszej imprezy, która odbyła się w gdańskim klubie studentów Żak. Podczas koncertu głównego zostanie wręczona także po raz pierwszy Nagroda Specjalna Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego za wybitne walory przyrodnicze w piosence.

2021-12-29

Kontrola budek lęgowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W ostatnim kwartale 2021 roku przeprowadzono kontrolę zasiedlenia budek lęgowych dla ptaków, połączoną z ich czyszczeniem i niezbędnymi naprawami.

Analiza materiału gniazdowego, piór, odchodów, wypluwek pozwala na określenie gatunku (czasami tylko rodzaju) ptaków, które zasiedlały budkę w ostatnim sezonie lęgowym. W okresie zimowym budki mogą być również wykorzystywane przez ptaki jako miejsce nocowania.