Rozpoczęły się zabiegi ochrony czynnej siedlisk łąkowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 13-06-2024
Dolina Czystej Wody - jeden z obszarów objętych czynną ochroną siedlisk (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
kępa rdestowców przy brzegu jeziora Wyspowo - do usunięcia (fot. Anna Moś) grafika
stanowisko rdestowców w rezerwacie Łęg nad Swelinią przed przeprowadzeniem wycinki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
obszar w rezerwacie Łęg nad Swelinią po usunięciu rdestowców (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Od kilku lat w granicach Parku realizowana jest ochrona czynna siedlisk łąkowych. Siedliska te mają pochodzenie antropogeniczne tzn. ich istnienie warunkowane było i jest prowadzeniem ekstensywnej gospodarki człowieka, przede wszystkim regularnego koszenia.

Dlatego też w celu zachowania bogatej flory i fauny tych łąk Służba Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego prowadzi działania ochrony czynnej, polegające na koszeniu roślinności zielnej i szuwarowej, połączone z usuwaniem nalotu krzewów i drzew. Realizacja tych zabiegów powstrzymuje zarastanie obszarów łąkowych i tym samym zapobiega zanikaniu cennej flory i fauny.

W tym roku zabiegi ochrony czynnej wykonywane będą na obszarze rezerwatu przyrody Łęg nad Swelinią, na obszarach użytków ekologicznych: Dolina Czystej Wody, Łąka nad Zagórską Strugą, Szuwar Jeziora Wyspowskiego, Okuniewskie Łąki oraz w Dolinie Samborowo i Dolinie Radości. Łączna powierzchnia objęta pracami wynosi około 5,6 ha.

W ramach ochrony czynnej prowadzimy również usuwanie gatunków inwazyjnych z wybranych lokalizacji, na powierzchni przeszło 2100 m2. Usuwanie rdestowców prowadzane jest na obszarze użytku ekologicznego Dolina Czystej Wody, w granicach rezerwatu przyrody Łęg nad Swelinią oraz w okolicach jeziora Wyspowo, zaś usuwanie niecierpka gruczołowatego realizowane jest na obszarze użytku ekologicznego Szuwar Jeziora Wyspowskiego.