Oferta edukacyjna

Przewodnictwo wycieczek autokarowych
Oferta dotyczy imprez autokarowych organizowanych przez szkoły.
Proponujemy trasę przybliżająca różne formy ochrony na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (obejmującą istniejące i planowane rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne) oraz omówienie zagrożeń przyrody parku. Podczas wycieczki przedstawione zostaną również walory kulturowe TPK (w tym Kalwaria Wejherowska).

Wycieczki piesze
Oferta dotyczy głównie wycieczek w kompleksie Lasów Oliwsko-Sopockich.
W ramach wycieczki przedstawiamy walory przyrodnicze TPK (różnorodność flory i fauny), poruszamy problemy związane z ochroną parku oraz omawiamy jego zagrożenia. Wycieczka może być połączona z obserwacjami ornitologicznym (park dysponuje sprzętem do prowadzenia tego typu zajęć z grupami do 15 osób)

Zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktycznych
Proponujemy ścieżkę przyrodniczą w jednej z najpiękniejszych dolin TPK – Dolinie Samborowo, której nazwa została nadana na cześć księcia pomorskiego Sambora I, który w Oliwie osadził Cystersów. Na trasie ścieżki wyznaczono 10 przystanków, czas przejścia wynosi około 3 h. Zajęcia na ścieżce umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z olbrzymią różnorodnością flory i fauny Lasów Oliwskich.

Zachęcamy też do skorzystania ze ścieżki "Zajęcza Dolina" - przygotowanej także dla osób ze szczególnymi potrzebami. Więcej o ścieżce pod linkiem: https://tpkgdansk.pl/co-robimy/edukacja-3/zajecza-dolina/

Prelekcje w szkołach
Zajęcia 45-minutowe połączone z pokazem slajdów. Tematy do uzgodnienia.

wycieczka przy pomniku przyrody grafika