Kwartalnik "Gawron"

kwartalnik PZPK "Gawron" grafika

Istnieje od 1991 roku, od stycznia 2000 roku był wydawany przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, od połowy 2010 roku jest wydawany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku. Od 2014 roku wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej.

Na jego łamach ukazują się artykuły poświęcone przyrodzie i kulturze, głównie z obszaru województwa pomorskiego. Można w nim znaleźć informacje o nowych odkryciach przyrodniczych, wartych zainteresowania roślinach i zwierzętach, dużo jest również ciekawostek ze świata przyrody. W „Gawronie” zamieszczane są także opisy miejsc godnych odwiedzenia.Całość jest bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami.

Autorami są pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, naukowcy, studenci, młodzież szkolna. Współpracujemy z autorami artykułów w całym kraju, stąd w każdym numerze znajdują się też informacje z innych regionów.

„Gawron” kierowany jest głównie do młodzieży ze szkół województwa pomorskiego, stałymi czytelnikami są również nauczyciele, turyści i miłośnicy przyrody. Dociera on także do bibliotek szkolnych i publicznych. 

Wydawanie kwartalnika zakończono w 2016 roku.

KWARTALNIK "GAWRON" DO POBRANIA - lata 2011 - 2016

okładka Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym - przewodnik grafika

„Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym — przewodnik”

Książka zawiera 10 tras wycieczek przyrodniczo-kulturowych po terenie TPK. Do każdej ścieżki dołączona jest mapka z naniesioną trasą, całość jest bogato ilustrowana zdjęciami.

Wśród proponowanych tras znajduje się, między innymi, przeszło 40 - kilometrowa trasa rowerowa Wejherowo-Gdynia oraz ścieżka przyrodnicza TPK w Dolinie Samborowo.

Książka stanowi jednocześnie pomoc dla nauczycieli w prowadzeniu zajęć terenowych z młodzieżą na obszarze Parku.

Okładka „Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym „Dolina Radości” - przewodnik” grafika

„Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym »Dolina Radości« - przewodnik”

Na 32 stronach tej publikacji omówiono szeroko najcenniejsze walory przyrodnicze oraz kulturowe obszaru Doliny Radości i okolic. Zwiedzanie ułatwia wyznaczona ścieżka przyrodnicza, będącą integralną częścią opisanych w książce wariantów wędrówki.

Do wydawnictwa dołączona jest mapka przedstawiająca przebieg trasy wędrówki.

Okładka „Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym »Wejherowo-Rumia« - przewodnik” grafika

„Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym »Wejherowo-Rumia« - przewodnik”

Na 32 stronach tej publikacji przedstawiono proponowaną trasę wędrówki Wejherowo-Rumia. Ścieżka rozpoczyna się przy Pałacu Przebendowskich w Wejherowie, dalej przebiega doliną Cedronu do planowanego rezerwatu "Nadrzeczne", przechodzi przez Młynki, Wyspowo, Zbychowo, Reszki i dociera do planowanego rezerwatu "Dolina Zagórskiej Strugi"; stąd udajemy się do Rumi.

Do wydawnictwa dołączona jest mapka przedstawiająca przebieg trasy wędrówki.

Okładka „Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym - przewodnik” grafika

„Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym — przewodnik”

Na 32 stronach tej publikacji omówiono 5 interesujących tras wycieczek przyrodniczych (dwie z nich przedstawiają również wartości kulturowe) w północnym kompleksie Parku. Przebieg każdej z proponowanych tras został dokładnie opisany, wzbogacony licznymi zdjęciami oraz przedstawiony na załączonych mapkach.

Okładka „Szlak Królewski w Lasach Oliwskich – przewodnik turystyczny” grafika

„Szlak Królewski w Lasach Oliwskich – przewodnik turystyczny”

Autor książki – p. Marcin S. Wilga w sposób interesujący i dogłębny opisał walory przyrodnicze i kulturowe Szlaku Królewskiego (dawniej Drogi Prezydenckiej – niem. Präsidentenweg). Każdy etap szlaku przedstawiony został na mapce, tak więc nie sposób zabłądzić.

Do książki załączono również wykaz pomników przyrody w rejonach Szlaku Królewskiego oraz wykaz gatunków i odmian dendroflory na terenie Politechniki Gdańskiej.

Foldery

Użytki ekologiczne TPK

Folder zawiera informacje o wybranych użytkach ekologicznych i realizowanej na ich obszarze ochronie czynnej. Całość ilustrowana zdjęciami.

Pomniki przyrody TPK

Folder zawiera krótką informację o pomnikach przyrody oraz opisy wybranych pomnikowych drzew i głazów na terenie Parku. Całość ilustrowana zdjęciami.

Rezerwaty przyrody TPK

Folder zawiera krótką informację o Parku, rezerwatach przyrody oraz opis siedmiu rezerwatów. Całość ilustrowana zdjęciami.

Grzyby TPK

Folder zawiera informacje ogólne o grzybach oraz ich roli w przyrodzie Parku. Całość ilustrowana zdjęciami.

Ptaki TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach ptaków. Całość ilustrowana zdjęciami.

Ścieżka przyrodnicza „Dolina Samborowo”

Folder zawiera krótki opis trasy ścieżki, na której wyznaczono dziesięć przystanków, oraz mapkę i szkic dojścia. Całość ilustrowana zdjęciami

Płazy TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach płazów. Całość ilustrowana zdjęciami.

Zaprzyjaźnij się z płazami

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach płazów i ich biologii, skierowane do najmłodszych przyrodników.
Całość ilustrowana zdjęciami i rysunkami.

Traszka grzebieniasta w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Folder zawiera informacje dotyczące biologii i ochrony populacji traszki grzebieniastej. Całość ilustrowana zdjęciami.

Ścieżka edukacyjna Zajęcza Dolina

Folder przedstawia w języku ETR i podstawowym ścieżkę edukacyjną zaprojektowaną z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami np. mających problemy w poruszaniu się,
korzystających z wózka, niewidomych i niedowidzących, niesłyszących lub niedosłyszących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gady TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach gadów. Całość ilustrowana zdjęciami.

Mapy 

Wydawca: EKOKAPIO Gdańsk

  • Mapa Trójmiejski Park Krajobrazowy – część południowa w skali 1: 22500
  • Mapa Trójmiejski Park Krajobrazowy – część północna w skali 1: 25000
  • Mapa Trójmiejski Park Krajobrazowy w skali 1: 30000
  • Mapa Nadleśnictwo Gdańsk w skali 1: 40000

Książki

Wydawca: Wydawnictwo Gdańskie

  • Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Część I - ścieżka w Dolinie Samborowo
  • Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Część II - ścieżka w Dolinie Samborowo-fauna, ścieżka w Dolinie Radości

Foldery 

Wydawca: PTTK (OR-ROP) Gdańsk

  • Nad Zagórską Strugą
  • Między Rumią a Wejherowem
  • Nad wejherowskie leśne oczka

Wydawca: Urząd Miasta Gdynia