Podstawy prawne

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 roku, Nr 92, poz. 753, ze zmianami), Parki Krajobrazowe Województwa Pomorskiego stały się jednostkami zarządzanymi przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Z dniem 1 lipca 2010 r. na mocy uchwały Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku Parki Krajobrazowe Województwa Pomorskiego:

  1. Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie,
  2. Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku,
  3. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” w Słupsku,
  4. Kaszubski Park Krajobrazowy w Kartuzach,
  5. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” w Stegnie,
  6. Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie,
  7. Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach

zostały połączone w:

POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

z siedzibą w Słupsku.
ul. Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk

tel./fax: 59 842 98 29

www.pomorskieparki.pl


Uchwała nr  143/VII/11  z  dnia  27  kwietnia  2011  r.  Sejmiku  Województwa  Pomorskiego w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała nr 263/XXIV/16  Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r.o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Wpływ nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (grudzień 2016 r.) na zakazy ustanowione w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym