Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy

Trójmiejski Park Krajobrazowy

GDAŃSK
Ogłoszenie o publicznym wyłożeniu projektu

Ogłoszenie o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

07-07-2021, godz. 15:37
 Dobiegają końca prace nad sporządzeniem projektu planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w trzecim spotkaniu konsultacyjnym, podczas którego wykonawca przedstawi koncepcję ochrony Parku oraz projekt uchwały ustanawiającej plan. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2021 w godzinach 11.00 – 15.00 w sali edukacyjnej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ul. Polanki 51 w Gdańsku.
Więcej o Ogłoszenie o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Monitoring populacji lęgowej gągoła w

Monitoring populacji lęgowej gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

18-06-2021, godz. 10:22
  Już ósmy rok z rzędu w okresie kwiecień-czerwiec pracownicy Parku przeprowadzili inwentaryzację populacji lęgowej gągoła na obszarze Parku. Prace wykonano z zastosowaniem metodyki zalecanej w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Więcej o Monitoring populacji lęgowej gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
III spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu

III spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

02-06-2021, godz. 11:50
Dobiegają końca prace nad sporządzeniem projektu planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w trzecim spotkaniu konsultacyjnym, podczas którego wykonawca przedstawi koncepcję ochrony Parku oraz projekt uchwały ustanawiającej plan. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2021 w godzinach 11.00 – 15.00 w sali edukacyjnej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ul. Polanki 51 w Gdańsku.
Więcej o III spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Śmieszka w otulinie Trójmiejskiego Parku

Śmieszka w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

18-05-2021, godz. 09:52
W otulinie TPK śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) gniazdują przede wszystkim w dwóch koloniach: w Gdańsku-Jasieniu oraz w Bojanie koło Gdyni. W pierwszym z tych miejsc kolonia zlokalizowana jest na sztucznych wyspach na zbiorniku retencyjnym Jasień. W 2015 roku do lęgów przystąpiło tu 90 par, w 2017 – 170 par. Szacunki dokonane w trakcie prac terenowych w 2020 i 2021 roku pozwoliły oszacować liczebność kolonii na 210-215 par. W br. w kolonii gniazduje również para perkozów dwuczubych oraz 2-3 pary łysek. Efemerycznie w kolonii gniazdują również rybitwy rzeczne. 
Więcej o Śmieszka w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego