Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy

Trójmiejski Park Krajobrazowy

GDAŃSK
KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

DODANO 06-11-2020, godz. 13:34
W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym trwają prace związane z przygotowaniem projektu planu ochrony Parku, którego wykonawcą jest Klub Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie. Prace rozpoczęły się w 2019 roku, a zakończą się we wrześniu 2021 roku opracowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego ustanawiającej plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  
Więcej o KONSULTACJE SPOŁECZNE
Wycieczki z okazji Dni Otwartych TPK

Wycieczki z okazji Dni Otwartych TPK

DODANO 21-09-2020, godz. 12:38
W dniach 18-19 wrześnie odbyły się imprezy związane z obchodzonymi co roku o tej porze „Dniami Otwartymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”.Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia miały charakter wyłącznie terenowy i obywały się przy zmniejszonej liczbie uczestników.
Więcej o Wycieczki z okazji Dni Otwartych TPK
Inwentaryzacja gniazd bociana białego w TPK i

Inwentaryzacja gniazd bociana białego w TPK i jego otulinie

DODANO 07-09-2020, godz. 11:35
W tym roku roku pracownicy Parku wraz z koleżankami i kolegą z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej przeprowadzili inwentaryzację populacji lęgowej bociana białego na obszarze Parku i jego otuliny. Stwierdzono 29 gniazd bocianów. Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego mamy tylko dwa gniazda bocianów białych: w Nowym Dworze Wejherowskim oraz nowo wybudowane w tym sezonie lęgowym – w Reszkach. Pozostałe 27 gniazd znajduje się w otulinie Parku.
Więcej o Inwentaryzacja gniazd bociana białego w TPK i jego otulinie
Ochrona czynna siedlisk łąkowych w Trójmiejskim

Ochrona czynna siedlisk łąkowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

DODANO 01-09-2020, godz. 10:25
Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego realizowana jest ochrona czynna siedlisk łąkowych, której celem jest utrzymanie tych antropogenicznych (czyli uwarunkowanych prowadzeniem odpowiedniej gospodarki kośnej lub pastwiskowej) zbiorowisk oraz ich różnorodności florystycznej (np. bogatej flory podlegających ochronie gatunkowej storczyków) oraz faunistycznej (np. chronionych gatunków bezkręgowców, zwłaszcza owadów).
Więcej o Ochrona czynna siedlisk łąkowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
Nowa wędrówka przyrodniczo-kulturowa w

Nowa wędrówka przyrodniczo-kulturowa w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

DODANO 17-07-2020, godz. 12:48
Na stronie internetowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w dziale poświęconym edukacji pojawił się szczegółowy opis jednej z ciekawszych wędrówek o charakterze przyrodniczo-kulturowym w Lasach Sopockich. Nasza wędrówka rozpoczyna się na końcu ulicy Żeromskiego na osiedlu im. Adama Mickiewicza w Sopocie, a kończy się przy stadionie leśnym w Sopocie na końcu ulicy Generała Józefa Wybickiego. 
Więcej o Nowa wędrówka przyrodniczo-kulturowa w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
Kolejny rok monitoringu gągoła w Trójmiejskim

Kolejny rok monitoringu gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

DODANO 16-06-2020, godz. 10:31
Już siódmy rok z rzędu w okresie IV-VI roku pracownicy Parku przeprowadzili inwentaryzację populacji lęgowej gągoła (Bucephala clangula) na obszarze Parku. Prace wykonano z zastosowaniem metodyki zalecanej w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Więcej o Kolejny rok monitoringu gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym