Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • KONKURS FOTOGRAFICZNY "CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE TRÓJMIEJSKIEGO PK"
  KONKURS FOTOGRAFICZNY "CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE TRÓJMIEJSKIEGO PK"
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Spacer krajobrazowy z okazji „Dnia Krajobrazu”

Spacer krajobrazowy z okazji „Dnia Krajobrazu”

DODANO 24-09-2018, godz. 08:31
Trójmiejski Park Krajobrazowy zaprasza na spacer krajobrazowy w ramach obchodów Dnia Krajobrazu Data: 20.10.2018 Temat: Trójmiejski Park Krajobrazowy – krajobraz, przyroda, historia Miejsce i godzina rozpoczęcia: budynek dworca PKP Gdynia Główna, przy restauracji McDonald ’s, godz. 10:00 Miejsce i godzina zakończenia: przystanek SKM Gdynia-Leszczynki, około godz. 14:00  
Więcej o Spacer krajobrazowy z okazji „Dnia Krajobrazu”
Monitoring gągoła w Trójmiejskim Parku

Monitoring gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

DODANO 20-06-2018, godz. 09:16
Już piąty rok z rzędu w okresie IV-VI roku pracownicy Parku przeprowadziIi inwentaryzację populacji lęgowej gągoła na obszarze Parku. Prace przeprowadzono stosując metodykę zalecaną w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Więcej o Monitoring gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
Międzyszkolny konkurs ornitologiczny

Międzyszkolny konkurs ornitologiczny "Ptaki najbliższej okolicy"

DODANO 30-05-2018, godz. 12:04
24 maja w Szkole Podstawowej nr 38 im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku odbył się międzyszkolny konkurs ornitologiczny pod tytułem „Ptaki najbliższej okolicy”. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Okręg Gdański Ligi Ochrony Przyrody. W konkursowym jury, na zaproszenie Dyrekcji SP nr 38, zasiadł również pracownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  
Więcej o Międzyszkolny konkurs ornitologiczny "Ptaki najbliższej okolicy"
Trwają kontrole i znakowanie pomników przyrody

Trwają kontrole i znakowanie pomników przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

DODANO 20-03-2018, godz. 14:28
Każdego roku pracownicy TPK prowadzą kontrole stanu pomników przyrody i uzupełniają brakujące oznakowanie. Na obszarze Parku znajduje się obecnie 171 obiektów uznanych za pomniki przyrody, z tego 105 to pomniki przyrody ożywionej, a 66 to głazy lub grupy głazów. Spośród pomników przyrody ożywionej najwięcej tą formą ochrony przyrody objętych jest okazałych drzew.
Więcej o Trwają kontrole i znakowanie pomników przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
Edukacja najmłodszych

Edukacja najmłodszych

DODANO 15-03-2018, godz. 10:07
W ramach działalności edukacyjnej pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego prowadzą również edukację przyrodniczą w przedszkolach. Spotkania w przedszkolach połączone są zazwyczaj z pokazem multimedialnym przedstawiającym świat miejskich ptaków wzbogaconym w naukę rozpoznawania podstawowych gatunków ptaków oraz ich głosów. W rytm zajęć wplatane są również zajęcia ruchowe dla dzieci.  
Więcej o Edukacja najmłodszych