Wydarzenia

Zbliża się 18 - sta edycja Zimowego Ptakoliczenia – corocznej „ptasiej” imprezy koordynowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W tym roku wydarzanie to...
Pod koniec poprzedniego roku ukazało się nowe wydawnictwo (folder) naszego Parku pod tytułem „Użytki ekologiczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym”, którego przygotowanie i...
W 2021 roku przygotowano sześć wniosków o objęcie ochroną prawną jako pomniki przyrody wybranych, cennych okazów drzew. Ich przygotowanie poprzedzone było pracami terenowymi, podczas...
Trójmiejski Park Krajobrazowy od wielu lat współpracuje z Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądem Piosenki Studenckiej „Bazuna”. Ten rok będzie dla „Bazuny”...
W ostatnim kwartale 2021 roku przeprowadzono kontrolę zasiedlenia budek lęgowych dla ptaków, połączoną z ich czyszczeniem i niezbędnymi naprawami. Analiza materiału gniazdowego, piór,...
SPOKOJNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU ŻYCZĄ PRACOWNICY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
1 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Członkowie i sympatycy Grupy blisko...
  W ubiegłym tygodniu na zaproszenie Nadleśnictwa Gdańsk pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wzięli udział we wspólnym sadzeniu drzew w ramach projektu...

Parki krajobrazowe i ośrodki edukacji ekologicznej PZPK: