Ważne

Dzień Ziemi w rezerwacie „Zajęcze Wzgórze” grafika
  W sobotę 20 kwietnia Sopocianie obchodzili Dzień Ziemi. Z okazji tego święta pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na zaproszenie organizatorów imprezy...Więcej
Sezon „na płazy” zakończony! grafika
  W ramach kontynuacji czynnej ochrony płazów i dzięki owocnej współpracy, pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej...Więcej
Spotkanie TPK z planistami z samorządów grafika
  Planowanie przestrzenne według planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego było przedmiotem spotkania Służby Parku Krajobrazowego z osobami zajmującymi się...Więcej
Działania dla zwiększenia ochrony gatunków chronionych i rzadkich w ekosystemach leśnych grafika
  4 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Służby TPK z pracownikami Nadleśnictwa Gdańsk.  Celem spotkań jest wspólne wypracowanie dobrych praktyk...Więcej
Monitoring populacji lęgowej pliszki górskiej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika
  Z początkiem kwietnia ruszyła kolejna inwentaryzacja populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku...Więcej
XXXI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę" - rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego grafika
  Dnia 19 marca 2024 roku pracownicy Parku wzięli udział w obradach jury etapu wojewódzkiego XXXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy...Więcej
  4 marca 2024 r.  odbyło się spotkanie robocze poświęcone współpracy Samorządu Województwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Na spotkaniu obecni...Więcej
  29 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w sprawie planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Skargę kasacyjną wniósł...Więcej

Wydarzenia

Dzień Ziemi w rezerwacie „Zajęcze Wzgórze” grafika
  W sobotę 20 kwietnia Sopocianie obchodzili Dzień Ziemi. Z okazji tego święta pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na zaproszenie organizatorów imprezy poprowadzili...
Sezon „na płazy” zakończony! grafika
  W ramach kontynuacji czynnej ochrony płazów i dzięki owocnej współpracy, pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej wraz z kolegą...
Spotkanie TPK z planistami z samorządów grafika
  Planowanie przestrzenne według planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego było przedmiotem spotkania Służby Parku Krajobrazowego z osobami zajmującymi się planowaniem...
Działania dla zwiększenia ochrony gatunków chronionych i rzadkich w ekosystemach leśnych grafika
  4 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Służby TPK z pracownikami Nadleśnictwa Gdańsk.  Celem spotkań jest wspólne wypracowanie dobrych praktyk pozwalających...
Monitoring populacji lęgowej pliszki górskiej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika
  Z początkiem kwietnia ruszyła kolejna inwentaryzacja populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Lasy...
XXXI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę" - rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego grafika
  Dnia 19 marca 2024 roku pracownicy Parku wzięli udział w obradach jury etapu wojewódzkiego XXXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy...
Nowy pomnik przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika
  Pod koniec stycznia Gmina Miasta Sopotu ustanowiła nowy grupowy pomnik przyrody. Ochroną prawną objęto dwa modrzewie europejskie (Larix decidua) w wieku ok. 130...