Imprezy edukacyjne

„Wielka część różnorodności gatunkowej patrzy nam prosto w oczy pozostając niezauważona”

Edward Wilson

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
"MOTYWY PRZYRODNICZE W WIERSZACH I PIOSENKACH"


    Organizatorami konkursu są:

  1.    Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA https://www.bazuna.org.pl/
  2.    Trójmiejski Park Krajobrazowy https://tpkgdansk.pl    
  3.    Trójmiejska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa ochrony Ptaków https://trojmiejskagrupaotop.weebly.com/ 
  4.    Pepeteika (prezentacje przyrodniczo-turystyczne i koncerty)  https://www.facebook.com/groups/PEPETEIKA

    Partnerem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku https://ciee-gda.pl/

    SZCZEGÓŁY NA PROFILU FB: https://www.facebook.com/events/1586691088429357/?ref=newsfeed

    REGULAMIN DO POBRANIA