Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Strzyży"W roku 2006 na południowym krańcu TPK i jego otuliny Uchwałą Rady Miasta Gdańska został utworzony na powierzchni około 337 ha zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Potoków Strzyża i Jasień".

Zespół obejmuje obszar lasów i łąk w terenie o zróżnicowanej konfiguracji, w rejonie doliny potoku Strzyża. Zgodnie z treścią uchwały, celem utworzenia tego zespołu jest zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego dolin potoków Strzyża i Jasień ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.

Plan Ochrony TPK zaleca utworzenie jeszcze 5 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie parku i jego otuliny: „Kalwaria Wejherowska i Dolina Cedronu” (Wejherowo), „Szmelta” (Rumia), „Kolibki” (Gdynia), „Dolina Źródła Marii” (Gdynia) i „Doliny Oliwskie” (Gdańsk).