Obszary Natura 2000

Jezioro Wygoda w rezerwcie "Pełcznica" w obszarze Natura 2000 o tej samej nazwieW ramach europejskiej sieci NATURA 2000 utworzono na obszarze Parku trzy obszary. Są to Pełcznica (PLH 220020), Biała (PLH 220016) oraz Bezlist koło Gniewowa (PLH220102).

Obszary te położone są w północnym kompleksie Parku w okolicach Wejherowa i Nowego Dworu Wejherowskiego.

Podmiotem ochrony na obszarze "Pełcznica" są między innymi jeziora lobeliowe z ich specyficzną florą oraz torfowiska wysokie i przejściowe, na obszarze "Biała" przede wszystkim kwaśne i żyzne buczyny oraz zbiorowiska torfowiskowe, zaś na obszarze "Bezlist koło Gniewowa" głównym podmiotem ochrony są kwaśne i żyzne buczyny oraz populacja rzadkiego gatunku mchu -- bezlistu okrywowego (Buxbaumia viridis).

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych obszarów NATURA 2000 można znaleźć na stronach: