Edukacja

W ramach realizacji zadań statutowych pracownicy Trójmiejskiego parku Krajobrazowego prowadzą działalność edukacyjną, w ramach której prowadzone są zajęcia terenowe dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz organizowane są wycieczki i inne imprezy o charakterze masowym. Prowadzona jest również aktywna działalność wydawnicza.