Ochrona ptaków

Ochrona ptaków realizowana jest na obszarze Parku na kilka sposobów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt miejsca rozrodu wybranych gatunków obejmowane są tak zwaną ochroną strefową. Obecnie na obszarze Parku funkcjonują dwie strefy ochronne stanowisk rozrodu bielika.

budka dla pliszki górskiejW celu zwiększenia liczebności rzadziej gniazdujących na terenie Parku gatunków ptaków rozwieszane są, jako zastępcze miejsca gniazdowania, specjalne budki lęgowe. W 2014 roku wywieszono cztery budki lęgowe dla pliszki górskiej, z których dwie lub trzy są wykorzystywane przez ten gatunek corocznie. 

 drzewo oznakowane do pozostawienia w trakcie prac rębnych

Na obszarze Parku rozwieszonych jest obecnie również około 30 budek typu D (duże budki z odpowiednio dużym otworem wlotowym), z których część co roku jest wykorzystywana przez gniazdujące w Parku gągoły, siniaki i puszczyki.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk znakowane były również drzewa dziuplaste, których dostępność jest niezbędna do podtrzymania liczebności wielu gatunków dziuplaków, takich jak np.: pleszki, muchołówki, kowaliki czy gołębie siniaki. Drzewa te znakowane są literą „E”  i powinny pozostać na powierzchniach, na których planowane są prace rębne.

budka dla gągoła

W 2016 roku zrealizowano projekt "Bezpieczne miejsca lęgowe dla sóweczki i włochatki na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". Projket ten realizowany był przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING w partnerstwie z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i we współpracy z Trójmiejską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Projekt sfinansowany został przez "Fundusz dla przyrody".

W ramach projektu w wytypowanych obszarach zostało rozwieszonych przeszło 30 specjalnych budek lęgowych dla naszej najmniejszej sowy, czyli sóweczki oraz rzadko gniazdującej w Parku włochatki. Miejsca te zostały wybrane pod kątem odpowiednich siedlisk, jak i planowanych prac leśnych, tak by budki w najbliższych latach nie wchodziły w konflikt z pracą leśników.

 

Konstrukcja budek ma zapewnić bezpieczne lokum dla ptaków. Zgodnie z opisanymi w literaturze preferencjami sóweczki, długość wlotu w budkach dla tych sów została znacznie wydłużona.

Budki rozwieszone zostały po dwie w niewielkiej odległości od siebie – jedna będzie pełniła (mamy nadzieję) funkcje mieszkalne, czyli miejsce gniazdowania sów a druga funkcję spiżarni dla sowiej rodziny.

Budki są specjalnie maskowane korą, tak żeby nie stanowiły kontrastowego akcentu w środowisku i tym samym nie rzucały się w oczy ani drapieżnikom, ani człowiekowi. Prawdopodobieństwo splądrowania budek przez czworonożne drapieżniki (np. kuny leśne) zostało znacznie zredukowane poprzez montaż na pniach poniżej każdej budki specjalnych szerokich obręczy z blachy, które uniemożliwiają drapieżnikowi wspięcie się po pniu do budki.

Budki zostały rozwieszone na znacznych wysokościach i w miarę możliwości w oddaleniu od dróg leśnych, tak, aby ptaki nie były niepokojone przez ruch turystyczny lub ruch sprzętu leśnego.