Sezon „na płazy” zakończony!

Data: 22-04-2024
płotek w pełnej okazałości (fot. Anna Moś) grafika
ropuchy szare i żaba trawna (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
ropuchy szare w amplexus (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
żaba wodna (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

W ramach kontynuacji czynnej ochrony płazów i dzięki owocnej współpracy, pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej wraz z kolegą z Nadleśnictwa Gdańsk wspólnymi siłami rozstawili tymczasowy płotek, który miał za zadanie ograniczyć wychodzenie płazów (żab, ropuch i traszek) na drogę oraz naprowadzić je do przepustu pod nią. Płotek o długości około 120 metrów zlokalizowano w okolicy jeziora Wyspowo i ulicy Cystersów, w leśnictwie Marianowo, w północnym kompleksie TPK.

Podczas kontroli przeniesiono do miejsca rozrodu (jeziora Wyspowo) łącznie:

- 666 ropuch szarych (Bufo bufo),

- 135 żab trawnych (Rana temporaria),

- 16 żab moczarowych (Rana arvalis),

- 5 żab wodnych (Pelophylax kl. esculentus).

oraz 9 osobników, których pewne oznaczenie nie było możliwe, czyli łącznie aż 831 osobniki!

Podczas prac terenowych pracownicy TPK skontrolowali również miejsce rozrodu (oczko retencyjne), ogrodzenie naprowadzające płazy do tego oczka oraz tablicę informacyjną zlokalizowane na terenie osiedla Sokółka I w Gdyni. Przeprowadzono również rozmowy z Eko Patrolem Straży Miejskiej w Gdyni dotyczące podjęcia w przyszłym roku działań ochrony czynnej płazów na ul. Wiczlińskiej w Gdyni.

Serdecznie dziękujemy za współpracę, zainteresowanie i pomoc w celu realizacji czynnej ochrony płazów w sezonie 2024!