Aktualności

Orientuj się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. grafika
2023-02-24

Orientuj się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

 

Pomorski Klub Orientacji „Harpagan” przy współpracy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego organizuje w najbliższą niedzielę 26 lutego na kolejną imprezę terenową.

Tym razem dzielnicowy „Harpuś” odbędzie się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Bazą zawodów jest V LO przy ulicy Polanki w Gdańsku Oliwie, a teren działania obejmuje między innymi tak tajemniczo brzmiące miejsca w TPK jak Wzgórze Trzech Panów czy Dolina Zaklęsy.

Podziękowanie za poparcie dla planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego grafika
2023-01-20

Podziękowanie za poparcie dla planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

 

Trójmiejski Park Krajobrazowy dziękuje wszystkim organizacjom i osobom, które z dużym zaangażowaniem poparły apel do Wojewody Pomorskiego z prośbą o zmianę stanowiska na temat planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Państwa wsparcie pokazuje, że w walce o ochronę walorów Parku Służba Parku nie jest osamotniona.

17 grudnia 2022 roku odeszła Katarzyna Woźniak grafika
2022-12-19

17 grudnia 2022 roku odeszła Katarzyna Woźniak

Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszej koleżanki, przyjaciółki i przyrodniczki Kasi Woźniak.

Pluszcze już są! grafika
2022-12-15

Pluszcze już są!

 

W grudniu bieżącego roku rozpoczęto inwentaryzację, zimujących na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i okolic, pluszczy (Cinclus cinclus), która jest częścią prowadzonego od 2011 roku monitoringu tego gatunku. Pierwszy w tym roku osobnik został zaobserwowany na potoku Gościcina w granicach otuliny Parku.

PZPK wobec stanowiska RDLP w Gdańsku na temat planu ochrony TPK grafika
2022-12-13

PZPK wobec stanowiska RDLP w Gdańsku na temat planu ochrony TPK

Nie można zgodzić się z przedstawionym na stronie internetowej RDLP stanowiskiem RDLP w Gdańsku dotyczącym  rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego grafika
2022-12-09

Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 25.11.2022 r. Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa z dnia 24.10.2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wiadomość tę przyjęliśmy z dużym rozczarowaniem.

Gra terenowa "Ludzkim Śladem" grafika
2022-11-09

Gra terenowa "Ludzkim Śladem"

 

Trójmiejski Park Krajobrazowy był jednym z partnerów marszu na orientację pod hasłem "Ludzkim Śladem" organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku oraz Tuptowie Leśne Przygody. Kontynuacją tej imprezy jest gra terenowa pod tym samym tytułem „Ludzkim Śladem”.

Ptaki lasu na spotkaniu Trójmiejskiej Grupy OTOP grafika
2022-11-03

Ptaki lasu na spotkaniu Trójmiejskiej Grupy OTOP

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie członków i sympatyków Trójmiejskiej Grupy OTOP, które odbędzie 16 listopada (środa) o godzinie 17.00.

Trójmiejski Park Krajobrazowy ma plan ochrony! grafika
2022-10-25

Trójmiejski Park Krajobrazowy ma plan ochrony!

 

Z wielką radością informujemy, że 24.10.2022 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uchwała wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a w części stanowiącej akt prawa miejscowego - a więc wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym w 14 dni od dnia ogłoszenia. Plan ochrony stanowi wytyczne w zakresie ochrony walorów Parku i przedstawia koncepcję jego ochrony na kolejne 20 lat.

Zapraszamy do udziału w konkursie grafika
2022-10-24

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

Zapraszamy do udziału w konkursie pod tytułem "Motywy przyrodnicze w wierszach i piosenkach". 

Pomagamy torfowisku w rezerwacie przyrody „Lewice” grafika
2022-10-19

Pomagamy torfowisku w rezerwacie przyrody „Lewice”

 

W ramach działań ochrony czynnej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego usunięto nalot drzew z torfowiska na terenie rezerwatu przyrody „Lewice”.

Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy grafika
2022-10-13

Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy

 

Z radością informujemy, że 30 września 2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Budowa dwóch zimowisk dla płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika
2022-10-10

Budowa dwóch zimowisk dla płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

 

Pod koniec września w północnej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zbudowane zostały dwa zimowiska dla płazów. Jest to kolejny element czynnej ochrony tej grupy zwierząt a jednocześnie pierwsze tego typu obiekty w Parku. Zimowiska zlokalizowane zostały w pobliżu północnego krańca jeziora Wyspowo, na terenie leśnictwa Marianowo

Z okazji Dnia Krajobrazu Trójmiejski Park Krajobrazowy zaprasza na wycieczkę pieszą po Parku grafika
2022-10-05

Z okazji Dnia Krajobrazu Trójmiejski Park Krajobrazowy zaprasza na wycieczkę pieszą po Parku

Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dni Otwarte Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego grafika
2022-10-05

Dni Otwarte Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Dobiegły końca kolejne „Dni Otwarte Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”