Odsłanianie wrzosowiska na terenie użytku ekologicznego „Okuniewskie Łąki”

Data: 20-10-2023
wrzosowisko po wykonaniu zabiegów ochrony czynnej (fot. Anna Moś) grafika
odsłonięte płaty wrzosu (fot. Anna Moś) grafika
najcenniejsza zwarta część wrzosowiska (fot. Anna Moś) grafika
wrzosowisko w aspekcie jesiennym (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

W ramach działań ochrony czynnej  w 2023 r. poprawiono warunki siedliskowe dla wrzosowiska w użytku ekologicznym „Okuniewskie Łąki”. Na powierzchni ok. 0,43 ha usunięto drzewa, głównie sosnę zwyczajną i brzozę brodawkowatą, które zacieniały rosnące pod nimi krzewinki wrzosu i inne gatunki wymagające dużo światła. Prace wykonano ręcznie, aby nie zniszczyć płatów wrzosowisk. Biomasę usunięto z wrzosowiska i pociętą w zrębki rozłożono w pobliskim lesie. Na efekty prac poczekać trzeba do kolejnego sezonu wegetacyjnego, kiedy znowu zakwitną wrzosy, jasieńce i jastrzębce.

Prace zrealizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.