Koszenie łąk na terenie TPK w 2023 roku

Data: 18-10-2023
łąka skoszona w rezerwacie "Łęg nad Swelinią" (fot. Anna Moś) grafika
siedliska łąkowe w Dolinie Radości - obszar występowania rzadkich i cennych gatunków roślin (fot. Anna Moś) grafika
łąka na obszarze użytku ekologicznego "Dolina Czystej Wody" (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
użytek ekologiczny "Łąka nad Zagórską Strugą" - stanowisko licznej populacji stoplamka szerokolistnego po zabiegach ochrony czynnej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
łąka w Dolinie Samborowo (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
poddane zabiegom ochrony czynnej siedliska łąkowe na obszarze użytku ekologicznego "Szuwar Jeziora Wyspowskiego" (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

W 2023 r. po raz kolejny prowadzono działania ochrony czynnej siedlisk łąkowych. Utrzymanie siedlisk łąkowych, jako siedlisk półnaturalnych wymaga regularnego koszenia.

Służba Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego corocznie zleca koszenie roślinności zielnej i szuwarowej. Realizacja tych zabiegów powstrzymuje zarastanie obszarów łąkowych i tym samym zapobiega zanikaniu cennej flory i fauny.

W tym roku zabiegi ochrony czynnej wykonywane były na obszarze rezerwatu przyrody „Łęg nad Swelinią”, na obszarach użytków ekologicznych: „Dolina Czystej Wody”, „Łąka nad Zagórską Strugą”, „Szuwar Jeziora Wyspowskiego”, „Okuniewskie Łąki” oraz w Dolinie Samborowo i Dolinie Radości.

Łączna powierzchnia objęta koszeniem wyniosła w 2023 r. około 7,08 ha. Część łąk została skoszona pod koniec lipca, te najcenniejsze (łąki w rezerwacie „Łęg nad Swelinią”) koszono we wrześniu.

Na koszonych łąkach utrzymują się cenne gatunki roślin np. pełnik europejski czy wielosił błękitny w Dolinie Radości. W rezerwacie „Łęg nad Swelinią” w czerwcu notowano 15 osobników stoplamka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, 5 osobników stoplamka plamistego Dactylorhiza maculata oraz jednego osobnika nieoznaczanego z rodzaju Dactylorhiza.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.