„Spędzaj wakacje z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym”

Data: 17-10-2023
kubek z logo TPK na tle gór Gruzji (fot. A.Moś) grafika

 

Pod tym tytułem ogłosiliśmy latem konkurs fotograficzny. Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody, zwłaszcza na elementy budujące krajobraz, otwarcie i uwrażliwienie na walory i dobytek kulturowy oraz promocja logo TPK jako elementu historii ochrony Parku.

Zadaniem konkursowym było sfotografowanie materiału promocyjnego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zawierającego logo Parku na tle krajobrazu.

Niestety, w regulaminowym terminie nie dotarła do nas żadna praca. Mamy nadzieję na drugą edycję konkursu w przyszłym roku i już teraz zapraszamy do pilnego śledzenia naszej strony internetowej.