Kolejny sezon monitoringu populacji lęgowej gągoła

Data: 04-06-2024
samiec i dwie samice gągoła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Monitoring populacji lęgowej gągoła prowadzony jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym już od 10-ciu lat. Również w bieżącym roku, w okresie IV-V pracownicy Parku przeprowadzili inwentaryzację populacji lęgowej gągoła na obszarze Parku. Skontrolowano 13 zbiorników wodnych zlokalizowanych w północnym kompleksie TPK.

Prace wykonano z zastosowaniem metodyki opisanej w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (do pobrania ze strony internetowej https://monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje.html)

Zebrane w terenie dane pozwoliły oszacować lęgową populację gągoła na 8 par lęgowych. Więcej informacji o prowadzonych badaniach monitoringowych flory i fauny można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://tpkgdansk.pl/co-robimy/monitoring/