przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Zimowe Ptakoliczenie już wkrótce

 

W dniach w dniach 29-31 stycznia br. odbędzie się 21-wsza edycja Zimowego Ptakoliczenia - ogólnokrajowej "ptasiej" imprezy koordynowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). W tym roku ze względu na pandemią będzie to "Zimowe Ptakoliczenie 2021 - z dystansu".

W ramach tej imprezy obserwatorzy ptaków z całej Polski będą prowadzić liczenia zimujących ptaków odwiedzających nasze karmniki (na parapecie, w ogródku, w parku itd.).

Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do obchodów tego ptasiego święta i przeprowadzenia własnych obserwacji i liczeń przy karmnikach. Pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego będą również wykonywali liczenie ptaków odwiedzających nasz „parkowy” karmnik.

Na obserwację należy poświęcić co najmniej jedną godzinę w dniach 29, 30 lub 31 stycznia 2021. Można obserwować w każdy z tych dni lub tylko w jeden. Każdy dzień jest traktowany jako osobna obserwacja. Ważne jest, aby obserwacje prowadzić w ciągu dnia. W trakcie obserwacji notujemy zarówno gatunki, jaki i ich liczebność.

UWAGA: podajemy największą zaobserwowaną NARAZ liczbę ptaków danego gatunku w trakcie całego liczenia. Nie zliczamy wszystkich osobników w trakcie całego liczenia. Przykład: w chwili rozpoczęcia obserwacji w karmniku posila się 17 bogatek. Przylatują jeszcze 4, po czym 10 odlatuje, po chwili 3 wracają. Naszą wartością maksymalną jest 21 ptaków widzianych jednocześnie. Jeśli w czasie obserwacji będzie moment, gdy naraz w karmniku będzie więcej niż przykładowe 21 bogatek – to wpisujemy tę wartość.

Opisujemy (notujemy) również:

Po zakończeniu obserwacji (najpóźniej do dnia 7 lutego 2021) należy wypełnić Kartę Obserwacji z Dystansu – wyłącznie w wersji elektronicznej (jako formularz), dostępną na stronie internetowej OTOP. W formularzu znajduje się ograniczona liczba 55 gatunków ptaków, najczęściej spotykanych przy karmnikach w Polsce.

Ptakiem zbliżającego się Zimowego Ptakoliczenia została wybrana kuropatwa – niegdyś gatunek, bardzo pospolity i łatwy do zaobserwowania w krajobrazie wiejskich pól. Niestety z powodu zmian w rolnictwie, przede wszystkim intensyfikacji produkcji rolnej, zanikaniu miedz, śródpolnych zakrzewień i nieużytków, liczebność kuropatwy drastycznie zmalała. Mimo szybkiego spadku liczebności jest to nadal gatunek znajdujący się na liście ptaków łownych.

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym kuropatwy należą do gatunków obserwowanych wyjątkowo – ptaki lęgowe notowano wiele lat temu w okolicy Polany Łężyckiej.


Copyright © , ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk