Okładka „Szlak Królewski w Lasach Oliwskich – przewodnik turystyczny” grafika

„Szlak Królewski w Lasach Oliwskich – przewodnik turystyczny”

Autor książki – p. Marcin S. Wilga w sposób interesujący i dogłębny opisał walory przyrodnicze i kulturowe Szlaku Królewskiego (dawniej Drogi Prezydenckiej – niem. Präsidentenweg). Każdy etap szlaku przedstawiony został na mapce, tak więc nie sposób zabłądzić.

Do książki załączono również wykaz pomników przyrody w rejonach Szlaku Królewskiego oraz wykaz gatunków i odmian dendroflory na terenie Politechniki Gdańskiej.