Foldery

Rezerwaty przyrody TPK

Folder zawiera krótką informację o parku, rezerwatach przyrody oraz opis siedmiu rezerwatów.
Całość ilustrowana zdjęciami.

Pomniki przyrody TPK

Folder zawiera krótką informację o pomnikach przyrody oraz opisy wybranych pomnikowych drzew i głazów na terenie parku.
Całość ilustrowana zdjęciami.

Grzyby TPK

Folder zawiera informacje ogólne o grzybach oraz ich roli w przyrodzie parku.
Całość ilustrowana zdjęciami.

Ptaki TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach ptaków.
Całość ilustrowana zdjęciami.

Ścieżka przyrodnicza „Dolina Samborowo”

Folder zawiera krótki opis trasy ścieżki, na której wyznaczono dziesięć przystanków, oraz mapkę i szkic dojścia.

Płazy TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach płazów.
Całość ilustrowana zdjęciami.

Zaprzyjaźnij się z płazami

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach płazów i ich biologii, skierowane do najmłodszych przyrodników.
Całość ilustrowana zdjęciami i rysunkami.