Foldery

Użytki ekologiczne TPK

Folder zawiera informacje o wybranych użytkach ekologicznych i realizowanej na ich obszarze ochronie czynnej. Całość ilustrowana zdjęciami.

Pomniki przyrody TPK

Folder zawiera krótką informację o pomnikach przyrody oraz opisy wybranych pomnikowych drzew i głazów na terenie Parku. Całość ilustrowana zdjęciami.

Rezerwaty przyrody TPK

Folder zawiera krótką informację o Parku, rezerwatach przyrody oraz opis siedmiu rezerwatów. Całość ilustrowana zdjęciami.

Grzyby TPK

Folder zawiera informacje ogólne o grzybach oraz ich roli w przyrodzie Parku. Całość ilustrowana zdjęciami.

Ptaki TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach ptaków. Całość ilustrowana zdjęciami.

Ścieżka przyrodnicza „Dolina Samborowo”

Folder zawiera krótki opis trasy ścieżki, na której wyznaczono dziesięć przystanków, oraz mapkę i szkic dojścia. Całość ilustrowana zdjęciami

Płazy TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach płazów. Całość ilustrowana zdjęciami.

Zaprzyjaźnij się z płazami

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach płazów i ich biologii, skierowane do najmłodszych przyrodników.
Całość ilustrowana zdjęciami i rysunkami.

Traszka grzebieniasta w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Folder zawiera informacje dotyczące biologii i ochrony populacji traszki grzebieniastej. Całość ilustrowana zdjęciami.

Ścieżka edukacyjna Zajęcza Dolina

Folder przedstawia w języku ETR i podstawowym ścieżkę edukacyjną zaprojektowaną z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami np. mających problemy w poruszaniu się,
korzystających z wózka, niewidomych i niedowidzących, niesłyszących lub niedosłyszących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gady TPK

Folder zawiera informacje o charakterystycznych dla Parku gatunkach gadów. Całość ilustrowana zdjęciami.