Okładka „Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym »Wejherowo-Rumia« - przewodnik” grafika

„Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym »Wejherowo-Rumia« - przewodnik”

Na 32 stronach tej publikacji przedstawiono proponowaną trasę wędrówki Wejherowo-Rumia. Ścieżka rozpoczyna się przy Pałacu Przebendowskich w Wejherowie, dalej przebiega doliną Cedronu do planowanego rezerwatu "Nadrzeczne", przechodzi przez Młynki, Wyspowo, Zbychowo, Reszki i dociera do planowanego rezerwatu "Dolina Zagórskiej Strugi"; stąd udajemy się do Rumi.

Do wydawnictwa dołączona jest mapka przedstawiająca przebieg trasy wędrówki.