Okładka „Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym „Dolina Radości” - przewodnik” grafika

„Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym »Dolina Radości« - przewodnik”

Na 32 stronach tej publikacji omówiono szeroko najcenniejsze walory przyrodnicze oraz kulturowe obszaru Doliny Radości i okolic. Zwiedzanie ułatwia wyznaczona ścieżka przyrodnicza, będącą integralną częścią opisanych w książce wariantów wędrówki.

Do wydawnictwa dołączona jest mapka przedstawiająca przebieg trasy wędrówki.