Kwartalnik "Gawron"

kwartalnik PZPK "Gawron" grafika

Istnieje od 1991 roku, od stycznia 2000 roku był wydawany przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, od połowy 2010 roku jest wydawany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku. Od 2014 roku wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej.

Na jego łamach ukazują się artykuły poświęcone przyrodzie i kulturze, głównie z obszaru województwa pomorskiego. Można w nim znaleźć informacje o nowych odkryciach przyrodniczych, wartych zainteresowania roślinach i zwierzętach, dużo jest również ciekawostek ze świata przyrody. W „Gawronie” zamieszczane są także opisy miejsc godnych odwiedzenia.Całość jest bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami.

Autorami są pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, naukowcy, studenci, młodzież szkolna. Współpracujemy z autorami artykułów w całym kraju, stąd w każdym numerze znajdują się też informacje z innych regionów.

„Gawron” kierowany jest głównie do młodzieży ze szkół województwa pomorskiego, stałymi czytelnikami są również nauczyciele, turyści i miłośnicy przyrody. Dociera on także do bibliotek szkolnych i publicznych. 

Wydawanie kwartalnika zakończono w 2016 roku.

KWARTALNIK "GAWRON" DO POBRANIA - lata 2011 - 2016