Populacja lęgowa gągoła w TPK w 2022 roku

samiec gągoła na straży terytorium (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
para gągołów (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
budka lęgowa z puchem gągoła przy otworze wlotowym (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
para gągołów na Jeziorze Krypko (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
na pierwszym planie samica gągoła, na drugim - samica czernicy (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Już dziewiąty rok z rzędu w okresie kwiecień-maj pracownicy Parku przeprowadzili inwentaryzację populacji lęgowej gągoła Bucephala clangula na obszarze Parku. Jak co roku prace wykonano w oparciu o metodykę zalecaną w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Skontrolowano 13 zbiorników wodnych. W bieżącym roku zebrane dane pozwoliły oszacować lęgową populację gągoła na obszarze Parku na 9-10 par lęgowych. Więcej informacji o prowadzonych badaniach monitoringowych flory i fauny można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://tpkgdansk.pl/monitoring/