Monitoring populacji lęgowej gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

samiec gągoła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
samiec i dwie samice gągoła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
samica gągoła z pisklętami (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Już ósmy rok z rzędu w okresie kwiecień-czerwiec pracownicy Parku przeprowadzili inwentaryzację populacji lęgowej gągoła na obszarze Parku. Prace wykonano z zastosowaniem metodyki zalecanej w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Skontrolowano 13 zbiorników wodnych. W bieżącym roku zebrane dane pozwoliły oszacować lęgową populację gągoła na obszarze Parku na 10-11 par lęgowych. Więcej informacji o prowadzonych badaniach monitoringowych flory i fauny można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://tpkgdansk.pl/monitoring/