Monitoring populacji lęgowej gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 27-06-2023
samica gągoła z dziewięcioma pisklętami na wodzie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
trzy dorosłe gągoły na wodzie jednego z jezior w TPK (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

W bieżącym roku minęła dekada prowadzenia monitoringu populacji lęgowej gągoła Bucephala clangula na obszarze Parku. W okresie kwiecień-czerwiec pracownicy Parku przeprowadzili kolejną inwentaryzację – prace terenowe (jak co roku) wykonano w oparciu o metodykę zalecaną w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Skontrolowano 13 zbiorników wodnych. W bieżącym roku zebrane dane pozwoliły oszacować lęgową populację gągoła na obszarze Parku na 10-11 par lęgowych. Więcej informacji o prowadzonych badaniach monitoringowych flory i fauny można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://tpkgdansk.pl/monitoring/