Monitoring gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 20-06-2018
rodzina gągołów na jeziorze Borowo (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
budka lęgowa ze śladami puchu gągoła przy otworze wlotowym (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
samica gągoła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Już piąty rok z rzędu w okresie IV-VI roku pracownicy Parku przeprowadziIi inwentaryzację populacji lęgowej gągoła na obszarze Parku. Prace przeprowadzono stosując metodykę zalecaną w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Pierwsze kontrole wykonano w dniach: 07.04, 12.04, 17.04, 18.04 i 19.04 i skontrolowano 13 zbiorników wodnych. Drugą kontrolę wykonano w dniach: 29.05, 05.06, 13.06 i 14.06. i skontrolowano 12 zbiorników wodnych, pomijając Jezioro Żabno, na którym podczas pierszej kontroli nie zarejestrowano gągołów. Podczas drugiej kontroli na sprawdzanych zbiornikach zanotowano między innymi 4 rodziny gągoła prowadzące łącznie 13 młodych.

Zebrane w tym roku dane pozwoliły oszacować populację lęgową gągoła na obszarze Parku na 6 par lęgowych. Więcej informacji o prowadzonych przez pracowników Parku monitoringach można znaleźć na naszej stronie internetowej.