Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

  • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
    ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
GDAŃSK

 

Już piąty rok z rzędu w okresie IV-VI roku pracownicy Parku przeprowadziIi inwentaryzację populacji lęgowej gągoła na obszarze Parku. Prace przeprowadzono stosując metodykę zalecaną w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Pierwsze kontrole wykonano w dniach: 07.04, 12.04, 17.04, 18.04 i 19.04 i skontrolowano 13 zbiorników wodnych. Drugą kontrolę wykonano w dniach: 29.05, 05.06, 13.06 i 14.06. i skontrolowano 12 zbiorników wodnych, pomijając Jezioro Żabno, na którym podczas pierszej kontroli nie zarejestrowano gągołów. Podczas drugiej kontroli na sprawdzanych zbiornikach zanotowano między innymi 4 rodziny gągoła prowadzące łącznie 13 młodych.

Zebrane w tym roku dane pozwoliły oszacować populację lęgową gągoła na obszarze Parku na 6 par lęgowych. Więcej informacji o prowadzonych przez pracowników Parku monitoringach można znaleźć na naszej stronie internetowej.