Konferencja podsumowująca „niezwykły” projekt

Data: 06-12-2023
Nasz Park był jednym z 16 parków biorących udział w projekcie (fot. Jarek Łepek) grafika
Dostaliśmy wspaniały dyplom (fot. Darek Ożarowski) grafika

 

29 i 30 listopada 2023 r. pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt „Obszar chroniony obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. W ramach tego projektu zrealizowano przedsięwzięcie grantowe „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”. Projekt nazwaliśmy „niezwykłym”. Wielokrotnie o nim pisaliśmy. Na konferencji koordynator dostępności PZPK oraz kierownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego odebrały dyplom za wdrożenie Modelu dostępnego Parku Przyrodniczego.

O tym jak to zrobiliśmy już pisaliśmy np.:

https://tpkgdansk.pl/aktualnosci-2/trojmiejski-park-krajobrazowy-dostepny-park-przyrodniczy/#maincontent

https://tpkgdansk.pl/aktualnosci-2/sciezka-edukacyjna-zajecza-dolina-efekt-niezwyklego-projektu/#maincontent

https://tpkgdansk.pl/co-robimy/edukacja-3/zajecza-dolina/

Model dostępnego Parku Przyrodniczego wdrażały też Parki Narodowe: Białowieski, Karkonoski, Ojcowski, Narwiański, Roztoczański, Tatrzański, Wigierski oraz Parki Krajobrazowe:  Gostynińsko-Włocławski, Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka, Mazurski, Nadnidziański, Orlich Gniazd, Pszczewski, Wdecki, Żywiecki.