Kolejny rok monitoringu gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

samica gągoła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
samica z pisklętami (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Już siódmy rok z rzędu w okresie IV-VI roku pracownicy Parku przeprowadzili inwentaryzację populacji lęgowej gągoła (Bucephala clangula) na obszarze Parku. Prace wykonano z zastosowaniem metodyki zalecanej w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią”, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Skontrolowano 13 zbiorników wodnych. Zebrane dane pozwoliły oszacować lęgową populację gągoła w 2020 roku na obszarze Parku na 8 par lęgowych. Jeden z lęgów odbył się specjalnej budce lęgowej wywieszonej przez pracowników Parku. Więcej informacji o prowadzonych badaniach monitoringowych flory i fauny można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://tpkgdansk.pl/monitoring/.