Kolejna inwentaryzacja populacji lęgowej gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 25-06-2019
samica gągoła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
samica z pisklętami (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
wlot do budki z puchem gągoła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
budka do gągoła z zabezpieczeniem przed czworonożnymi drapieżnikami (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

W okresie kwiecień - czerwiec 2019 roku przeprowadzono na obszarze Parku, w ramach realizowanego już szósty rok monitoringu tego gatunku, inwentaryzację populacji lęgowej gągoła. W trakcie prac terenowych zastosowano metodykę zalecaną w publikacji Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Kontrole wykonano w dniach: 11.04, 16.04, 30.04, 30.05, 12.06 oraz 18.06. Podczas pierwszej kontroli skontrolowano 13 zbiorników wodnych, podczas drugiej - 12 zbiorników wodnych, pomijając jezioro Żabno, na którym podczas pierwszej kontroli nie zarejestrowano gągołów.

Po przeanalizowaniu zebranych w trakcie prac terenowych danych liczebność populacji lęgowej gągoła w TPK w 2019 roku oszacowano na 8-9 par lęgowych. Część samic gniazduje sporadycznie w wywieszonych przez pracowników Parku specjalnych budkach lęgowych. Więcej informacji o monitoringu i wyniki poprzednich inwentaryzacji zainteresowane osoby znajdą na naszej stronie interenetowej.