Zasiedlenie budek lęgowych w TPK w 2015 roku

Data: 08-01-2016
budka typu A2 w Lasach Oliwskich (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
przy pracy (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
budka typu D w leśnictwie Rogulewo (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
materiał gniazdowy w budce lęgowej typu A2 (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
budka lęgowa dla pliszki górskiej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
budka typu D z gniazdem wiewiórki - widać wystające gałązki z otworu i szczelin (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Zakończono kontrolę, czyszczenie i naprawę wszystkich (46) budek lęgowych dla ptaków, rozwieszonych przez pracowników Parku na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

W 2015 roku zasiedlonych przez ptaki zostało 21 budek lęgowych. W 2 budkach gniazdowały siniaki, w 12 – sikory (bogatki lub modraszki), w dwóch lęgi odbyły szpaki, w dwóch – kowaliki, w jednej do lęgów przystąpiły gągoły, pliszki górskie oraz strzyżyk. Cztery budki były wykorzystywane jako miejsce nocowania przez różne gatunki ptaków.

W dwóch budkach znajdowały się gniazda owadów (błonkówek), w jednej swoje lokum stworzyła wiewiórka.

W 2015 roku na obszarze Parku powieszono kolejne budki lęgowe: dwie typu D, trzy typu A2 i jedną specjalną budkę dla pleszki. Obecnie na obszarze TPK znajduje się 49 budek różnego typu, w tym:

  • budki A1 – 5 sztuk (dla drobnych dziuplaków)
  • budki A2 – 5 sztuk (dla dziuplaków o nieco większych rozmiarach ciała)
  • budki D – 35 sztuk (dla gągołów, siniaków, puszczyków i włochatek)
  • budki dla pleszki – 1 sztuka
  • budki dla pliszki górskiej – 3 sztuki

W 2016 roku planowane jest m.in. rozwieszenie 10 – ciu specjalnych budek lęgowych dla gągoła.