Zapraszamy na kolejne spotkanie Trójmiejskiej Grupy OTOP

Data: 08-12-2023
Zapraszamy na kolejne spotkanie Trójmiejskiej Grupy OTOP grafika

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie Członków i Sympatyków Trójmiejskiej Grupy OTOP, blisko współpracującej z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, które odbędzie się 20 grudnia (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz TPK w Gdańsku - Oliwie przy ulicy Polanki 51.

Spotkanie poświęcone będzie gniazdującej w dorzeczu Potoku Oliwskiego (na obszarze Parku) populacji pliszki górskiej. Pan Kuba Kasprzycki - student kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego przedstawi prezentację pod tytułem "Pliszka górska - strażnik trójmiejskich potoków".

Uczestnicy spotkania będą mieć również okazję obejrzeć pokaz zdjęć p. Grzegorza Zieleńca pod tytułem "Ptaki naszych gór". 

ZAPRASZAMY !!!