Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie zapraszają uczniów klas IV – VII szkół podstawowych województwa pomorskiego do udziału w konkursie pod tytułem "Flora i jej ochrona w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym".

Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom walorów przyrodniczych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, sposobów prowadzenia ochrony czynnej roślin na obszarze Parku oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych występujących na obszarze Parku.

Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach:

Etap I – eliminacje szkolne (do 30 marca 2017 r.).

Etap II – eliminacje rejonowe (19 kwietnia 2017 r.).

Zakres materiału:

 • flora i zbiorowiska roślinne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

 • najciekawsze zbiorowiska roślinne i gatunki flory występujące w Parku,

 • gatunki roślin spotykane w rezerwatach przyrody oraz użytkach ekologicznych w TPK,

 • chronione gatunki roślin występujących na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (umiejętność rozpoznawania gatunków na zdjęciach),

 • gatunki roślin (drzew) chronione jako pomniki przyrody,

 • czynna ochrona zbiorowisk roślinnych i poszczególnych gatunków roślin realizowana przez pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w REGULAMINIE.