Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Młynki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
młyn na Cedronie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
paprociowe uroczysko (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
Jezioro Bieszkowickie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
Jezioro Czarne (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
Quo vadis? (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
Źródło Marii (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Trójmiejski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mój Trójmiejski Park Krajobrazowy”. 

Liczymy na zdjęcia ulubionych, ukochanych i najczęściej odwiedzanych przez Państwa miejsc w TPK.  Zachęcamy także do dołączenia do zdjęć informacji z krótkim uzasadnieniem, dlaczego akurat te miejsca należą do Państwa ulubionych. Uzasadnienia nie będą dodatkowo oceniane. 

Prosimy o nadsyłanie prac w terminie do 04.12.2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Jako nagrody przewidziano lornetki i wydawnictwa albumowe o tematyce przyrodniczej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w konkursie znajdują się w dołączonym poniżej regulaminie.    

REGULAMIN