Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

uczestnicy konkursu w 2009 roku (fot. Dariusz Ożarowski)) grafika
część artystyczna w 2009 roku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
cześć artystyczna w 2010 roku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
w czasie pracy nad testem w edycji konkursu w 2013 roku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
test w 2014 roku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
w oczekiwaniu na rozdanie testów w 2015 roku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie zapraszają uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów do udziału w konkursie "Chronimy przyrodę w Lasach Oliwskich (TPK) – rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i pomniki przyrody".

Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie i składał się będzie z dwóch etapów:

  • test pisemny zawierający 30 zadań wielokrotnego wyboru,
  • część ustna, do której zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają min. 75% poprawnych odpowiedzi.

Zakres materiału:

  • formy ochrony przyrody w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Lasy Oliwskie) – rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody,
  • wartości przyrodnicze rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych w Lasach Oliwskich,
  • najciekawsze pomniki przyrody w Lasach Oliwskich,
  • chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt występujących na obszarze Lasów Oliwskich (umiejętność rozpoznawania gatunków na zdjęciach),
  • czynna ochrona przyrody w Lasach Oliwskich realizowana przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania i drobne upominki.

Regulamin konkursu do pobrania.

ZAPRASZAMY !!!