Zakończenie inwentaryzacji pluszcza w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie

W sezonie zimowym 2011/2012 członkowie i sympatycy Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP we współpracy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym przeprowadzili inwentaryzację zimujących pluszczy podgatunku nominatywnego Cinclus cinclus cinclus. Skontrolowano dziewięć potoków na obszarze Parku i jego otuliny – wszystkie, które oferują potencjalnie atrakcyjne siedliska dla zimujących osobników tego gatunku.

Zanotowano zimowanie dwóch osobników: jednego na potoku Cedron w granicach Wejherowa i drugiego na Potoku Oliwskim w Dolinie Radości.

W porównaniu z poprzednimi latami zarejestrowano wyraźny spadek liczby zimujących ptaków. Według danych udostępnionych przez kol. Arka Sikorę ze Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Górkach Wschodnich w sezonie 1993/1994 na zbliżonym obszarze zanotowano 8 zimujących osobników a w sezonie 1995/1996 – 7. W czasie obserwacji prowadzonych przez pracownika TPK – Dariusza Ożarowskiego w sezonie 2002/2003 stwierdzono 5 zimujących ptaków.

Zarejestrowane zjawisko może mieć związek z postępującym ociepleniem klimatu i przesuwaniem się zimowisk tego podgatunku pluszcza na północ (to znaczy do południowej Skandynawii). Podobne zjawisko stwierdzono już u kilkudziesięciu innych gatunków awifauny Palearktyki i Nearktyki.