Zajęcia edukacyjne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 06-12-2023
dzieci obejmują rękoma pomnik przyrody "Gruby Dąb" w Dolinie Samborowo (fot. Katarzyna Biedrzycka) grafika

 

Jeśli chcesz, aby zajęcia poprowadził edukator TPK:

  1. napisz e-mail na adres tpk@pomorskieparki.pl,
  2. w e-mailu napisz:
  • jaką placówkę reprezentujesz,
  • przedział wiekowy grupy, dla jakiej chcesz zaplanować zajęcia,
  • przewidywaną liczbę osób w grupie,
  • określ szczególne potrzeby uczestników np. potrzeby osób z niepełnosprawnością, które będą brały udział zajęciach. Ułatwi nam to dobór odpowiedniego rodzaju i scenariusza zajęć.
  • podaj nr telefonu. Skontaktuje się z Tobą edukator TPK w celu omówienia terminu i szczegółów w zakresie przebiegu zajęć.

W zajęciach prowadzonych przez edukatorów TPK udział biorą także opiekunowie grup.