Wyniki inwentaryzacji pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 31-10-2012
samiec pliszki górskiej (fot. Krystyna Szymankiewicz) grafika
Źródło Marii - siedlisko lęgowe pliszki górskiej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
Zagórska Struga - tutaj zanotowano 3 stanowiska pliszki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
dyskusja na spotkaniu przedstawicieli grup lokalnych OTOP (fot. Antek Marczewski) grafika
w czasie obserwacji terenowych (fot. Antek Marczewski) grafika
uczestnicy spotkania przedstawicieli grup lokalnych OTOP (fot. Antek Marczewski) grafika

W tym tygodniu podsumowano wyniki inwentaryzacji populacji lęgowej pliszki górskiej w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego bezpośrednim sąsiedztwie. W prace terenowe zaangażowani byli członkowie i sympatycy Trójmiejskiej Grupy Lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, która ściśle współpracuje z Parkiem.


Inwentaryzacje przeprowadzono w 2012 roku zgodnie z przygotowanymi wcześniej zaleceniami metodycznymi. Na inwentaryzowanym obszarze przeprowadzono przynajmniej 4 szczegółowe kontrole. Zostały one tak rozłożone w czasie, aby zdobyć jak najwięcej informacji dotyczących gniazdujących pliszek górskich.

Zanotowano 8 stanowisk, na których stwierdzono prawdopodobne lub pewne gniazdowanie tego gatunku.


W 2010 roku podobną inwentaryzację przeprowadzono w południowym kompleksie TPK (pisaliśmy o tym w numerze 3/2010 naszego kwartalnika „Gawron”) wykrywając 7 zajętych terytoriów. W sumie populację lęgową pliszki górskiej na obszarze TPK i sąsiedztwa oszacowano na 15 par lęgowych.


Prezentacja podsumowująca wyniki prac inwentaryzacyjnych została przedstawiona przez pracownika Parku na spotkaniu Grup Lokalnych OTOP, które odbyło się w dniach 27 i 28 października w miejscowości Księże Młyny koło Łodzi.


W planach jest rozwieszenie specjalnych budek lęgowych dla pliszki górskiej jako zastępczych, potencjalnych miejsc przystępowania do lęgów na tych obszarach, gdzie pliszki były w przeszłości obserwowane, ale nie potwierdzono ich gniazdowania. Planujemy również powtarzanie inwentaryzacji co 3 lata, jako elementu monitoringu wybranych wartości przyrodniczych TPK.