Wycieczka ornitologiczna w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Trójmiejska Grupa Lokalna OTOP zaprasza na wycieczkę ornitologiczną po Lasach Oliwskich Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wycieczka odbędzie się 20 maja (niedziela).


Spotykamy się o godzinie 10.30 przy Kuźni Wodnej w Gdańsku – Oliwie (na rogu ulicy Kwietnej i Bytowskiej). Spacer po Lasach Oliwskich będzie okazją do poznania bogatej awifauny południowego kompleksu TPK.


20 maja Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje w całym kraju liczne wycieczki połączone z obserwacjami ptaków – ustanawiany jest rekord liczby osób jednocześnie prowadzących obserwacje ptaków. Więcej na stronie OTOP: Ptasia Majówka


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!