Wojewoda Pomorski walczy z planem ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Data: 03-07-2023

 

Informujemy, że Wojewoda Pomorski wniósł skargę kasacyjną od wyroku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gdańsku dotyczącego planu ochrony.

Przypomnijmy:

24.10.2022 r. Sejmik Województwa uchwalił plan ochrony dla TPK.

25.11.2022 r. Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym  stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa z uwagi na brak audytu krajobrazowego.

22.12.2022 r. Sejmik Województwa złożył skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody do WSA.

10.05.2022 r.  Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego  z 25.11.2022 r. stwierdzające nieważność uchwały Sejmiku Województwa.

Wojewoda skorzystał ze swojego uprawnienia i wniósł skargę kasacyjną. Sprawą zajmie się teraz Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). NSA orzekał już w analogicznej sprawie w przypadku planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Wyrok w tamtej sprawie utrzymał w mocy plan ochrony dla tego parku.

Jesteśmy – jako przyrodnicy – rozczarowani determinacją Pana Wojewody w zakresie podejmowania działań na rzecz uchylenia tak istotnego dla Parku dokumentu.

Plan ochrony stanowi wytyczne w zakresie ochrony walorów Parku i przedstawia koncepcję jego ochrony na kolejne 20 lat. Stanowić może istotne narzędzie w zakresie wskazania sposobów gospodarowania na terenie Parku i eliminowania zagrożeń. Trójmiejski Park Krajobrazowy od momentu swojego powstania, od 1979 r., potrzebuje wzmocnienia ochrony.