Wiosenny spacer ścieżką przyrodniczą „Dolina Samborowo”

Data: 07-05-2019

 

W ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy na wiosenny spacer po trasie ścieżki przyrodniczej „Dolina Samborowo” (Lasy Oliwskie). W trakcie wycieczki będziemy podziwiać liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej oraz urozmaiconą rzeźbę terenu. Będzie także okazja poznania rodzimych gatunków flory i fauny.

Spacer zostanie poprzedzony krótkim zwiedzaniem siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej.

Data: 11 maja 2019 r.

Miejsce i godzina rozpoczęcia: siedziba Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, Gdańsk-Oliwa, godz. 9:00

Miejsce i godzina zakończenia: parking na końcu ul. Abrahama, około godz. 12:00

Prowadzący: Agnieszka Kowalewska, Trójmiejski Park Krajobrazowy

Zapisy: Obowiązują wcześniejsze zapisy: e - mail: tpk@pomorskieparki.pl, lub telefonicznie (58) 552 34 68. Zapisy przyjmujemy do piątku, 10 maja, do godz. 12:00. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych spacer zostanie odwołany.