Wielkie Korepetycje z Historii – Ekologia

plakat "Wielkich Korepetycji" grafika
na spotkaniu (fot. Kasia Mikołajewska) grafika

W auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego odbył się cykl spotkań z niezależnymi działaczami z lat osiemdziesiątych. Organizatorem spotkania było Niezależne Zrzeszenie Studentów. Dyskusję poświęconą ruchom ekologicznym poprowadzili współzałożyciele Ekologicznego Ruchu Społecznego: prof. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN) i Dariusz Podbereski (PZPK – Trójmiejski Park Krajobrazowy).


ERS powstał w 1978 roku i zajmował się głównie działalnością informacyjną oraz zbieraniem podpisów pod ekologicznymi petycjami do władz. Nie dostał zgody na rejestrację jako stowarzyszenie. Wśród postulatów skierowanych do władz były, między innymi: informowanie społeczeństwa o stanie środowiska, uznanie stanu czystości wód Zatoki Gdańskiej za problem ogólnopolski, poprawienie jakości produkowanej żywności, informowanie o toksyczności materiałów stosowanych w budownictwie. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji Ekologicznego Ruchu Społecznego był marsz przeciwko zanieczyszczeniom Zatoki Gdańskiej. Uczestniczyło w nim kilkaset osób, wzdłuż brzegu płynęły kutry rybackie z czarnymi flagami, a martwe ryby wraz z próbkami wody zostały zawiezione do Sejmu i przekazane posłom.


Wśród założycieli ERS-u byli także: prof. Wiesław Fałtynowicz (lichenolog - obecnie Uniwersytet Wrocławski), Wojciech Moskal (polarnik) i Jacek Jezierski (obecnie Prezes Najwyższej Izby Kontroli).    


Na zakończenie prowadzący spotkanie poinformowali o bieżącej działalności instytucji, w których obecnie pracują.