Warsztaty przyrodnicze poświęcone rezerwatowi przyrody „Zajęcze Wzgórze”

tablica urzędowa i informacyjna na granicy rezerwatu (fot. Joanna Przytarska) grafika
kadr z prezentacji poświęconej rezerwatowi grafika
fot. Joanna Przytarska grafika
fot. Joanna Przytarska grafika
fot. Joanna Przytarska grafika
fot. Joanna Przytarska grafika
w rezerwacie (fot. Joanna Przytarska) grafika
drzewo ze śladami żerowania dzięciołów (fot. Joanna Przytarska) grafika

 

W czerwcu br. w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, odbyły się warsztaty przyrodnicze poświęcone rezerwatowi przyrody „Zajęcze Wzgórze”.

W pierwszej części warsztatów pracownik Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przedstawił prezentację poświęconą walorom przyrodniczym rezerwatu oraz jego zagrożeniom. W trakcie prezentacji szczegółowo przybliżono uczestnikom warsztatów dominujące na obszarze rezerwatu zbiorowisko leśne - kwaśną (acidofilną) buczynę niżową.

W drugiej części warsztatów pracownicy TPK poprowadzili zajęcia terenowe, podczas których omówiono wybrane zagadnienia merytoryczne. Poruszono kwestię budowy i wieku drzewostanu na obszarze rezerwatu, w tym problem odnowień naturalnych. Zwrócono uwagę na gatunki wyróżniające zbiorowisko kwaśnej buczyny niżowej oraz na ciekawą morfologię obszaru rezerwatu oraz całej strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

W trakcie spaceru poświęcono również czas na przybliżenie uczestnikom bogactwa gatunkowego fauny, a zwłaszcza ptaków. Szczegółowo omówiono też wybrane zagrożenia, zwracając uwagę na potrzebę kanalizacji ruchu turystycznego na obszarze rezerwatu i ograniczenia wnikania do rezerwatu obcych, często inwazyjnych gatunków flory.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Sopotu i nie tylko.