Warsztaty pokazowe na nowo powstałej ścieżce w Zajęczej Dolinie

Data: 12-07-2023
na grafice mural przedstawiający oczko wodne oraz przymocowane na jego tle tablice edukacyjne poświęcone płazom grafika

 

Trójmiejski Park Krajobrazowy przygotowuje nową i unikalną w regionie ścieżkę dydaktyczną. Jest zaprojektowana z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Usytuowana jest w lesie nieopodal siedziby Parku, w miejscu nazywanym Zajęczą Doliną.

Wartości przyrodnicze tego miejsca zostały ubrane w murale i tablice edukacyjne, które uzupełniają płaskorzeźby ptaków, płazów czy liści drzew, które można a nawet trzeba dotykać, podziwiać a może nawet próbować znaleźć je w terenie? Powstała infrastruktura edukacyjna została uzupełniona o scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży. Ścieżka i zajęcia na ścieżce uwzględniają szczególne potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami np. mających problemy w poruszaniu się, w tym korzystających z wózka, dla osób niewidomych i niedowidzących, głuchych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z edukacyjnym potencjałem ścieżki i wzięcia udziału w warsztatach pokazowych w Zajęczej Dolinie.

Czas trwania: ok. 1,5  godziny.

Miejsce spotkania: Gdańsk, ul. Polanki 51, skąd udamy się na ścieżkę

Daty warsztatów dla dzieci i młodzieży (dla osób w wieku szkolnym):

  • 21.08.2023 r. – godz. 9.00 oraz godz. 12.00,
  • 22.08.2023 r. – godz. 9.00 oraz godz. 12.00,
  • 23.08.2023 r. – godz. 9.00 oraz godz. 12.00,
  • 24.08.2023 r. – godz. 9.00 oraz godz. 11.00.

Zapisy: tpk@pomorskieparki.pl w tytule maila: Zajęcza Dolina

w treści maila prosimy o podanie:

  • imienia, nazwiska,
  • numeru telefonu,
  • adresu placówki (jeśli dotyczy),
  • szczególnych potrzeb uczestników np. w trakcie zajęć możemy zapewnić asystę dla osób niewidomych, niedowidzących, mających problemy z poruszaniem się, zapewnić kontakt w PJM – proszę napisać o takiej potrzebie,
  • proszę wskazać wybraną datę i godzinę,
  • wiek – proszę wskazać przedział: przedszkolny i wczesnoszkolny klas 1-3, szkół podstawowych klas 4-8, szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia poprowadzą autorki scenariuszy: Angelika Matuszczak oraz Aleksandra Kotowicz w obecności edukatorów Parku lub Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej.

Zapisanie się na warsztaty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu.

Warsztaty realizujemy w ramach projektu Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy i grantu „Obszar chroniony, obszar dostępny” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.