VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego (VII MSBB) w województwie pomorskim

przychówek (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
rodzinka na gnieździe w Łężycach w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
bocianie gniazdo w Schodnie we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
gniazdo w Legbądzie w Tucholskim Parku Krajobrazowym (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
zarzaz po przylocie na gniazdo w Czaplach koło Gdańska (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W lipcu w 2014 roku przeprowadzono prace inwentaryzacyjne w ramach VII MSBB. W województwie pomorskim  prace koordynowane były przez Dariusza Ożarowskiego pracownika Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz lidera Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

W prace terenowe zaangażowało się 43 wolontariuszy, którzy skontrolowali 74 gminy (ze 123), co stanowi około 60% gmin w naszym województwie.

Stwierdzono 1364 gniazda, z których 995 zostało zajętych przez ptaki, co stanowi około 73% wszystkich stwierdzonych gniazd. Najwięcej gniazd zajętych stwierdzono w gminie Stary Dzierzgoń – 63.

W 867 gniazdach w trakcie kontroli terenowych zanotowano co najmniej 1 pisklę. Łącznie w gniazdach stwierdzono przynajmniej 2213 podlotów, z tego w 114 gniazdach stwierdzono po 4 podloty, a w 12 – po 5 podlotów. Lęgów z 6 podlotami nie zaobserwowano.

Spośród 1364 gniazd przeszło 80% znajdowało się na słupach różnego typu (zarówno podłączonych do sieci, jak i „wolnych”), 7,6% na drzewach i 7% na dachach budynków.

Zebrane dane wraz z uzyskanymi z Głównego Urzędu Statystycznego danym dotyczącymi struktury wykorzystania gruntów w poszczególnych gminach naszego województwa zostały przekazane do Grupy Badawczej Bociana Białego. Ornitolodzy – naukowcy z GBBB opracują model, który umożliwi oszacowanie liczebności populacji bociana białego łącznie we wszystkich gminach województwa pomorskiego. Wstępne analizy zebranych w skali kraju danych wskazują, niestety, na spadek liczebności tego gatunku rzędu 15-25% w stosunku do 2004 roku.

Na początku 2016 roku planowane jest wydanie monografii podsumowującej VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego w Polsce.

Wykonanie prac terenowych i zebranie danych było możliwe wyłącznie dzięki wielkiemu zaangażowaniu obserwatorów – wolontariuszy, którym chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za włożony trud i czas w poznanie liczebności populacji bociana białego w poszczególnych gminach.