Ukazał się właśnie czwarty numer (2010) kwartalnika "Gawron".

W ostatnim tegorocznym numerze naszego kwartalnika zainteresowany Czytelnik może, między innymi, zapoznać się z przyrodą Laponii – fascynującego, zarówno ze względów przyrodniczych jak i kulturowych obszaru Półwyspu Skandynawskiego.
Bardzo cieszy fakt utworzenia kolejnego rezerwatu biosfery – Bory Tucholskie. Więcej informacji na ten temat w artykule poświęconym jednemu z największych kompleksów leśnych w Polsce.
W jaki sposób Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling chroni ptaki i siedliska w rezerwacie „Mewia Łacha” piszemy w bogato zdobionym zdjęciami artykule o rejonie Ujścia Wisły – Przekopu.
Nie zabraknie również informacji z innych regionów naszego kraju – „Na węgierskim trakcie” to tekst opisujący bardzo interesującą ścieżkę przyrodniczo – historyczną w Jaśliskim Parku Krajobrazowym.
Na łamach „Gawrona” przedstawia się również Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej z Bydgoszczy. Naprawdę warto zapoznać się i wykorzystać szeroką ofertę tej placówki edukacyjnej.