Trwają kontrole i znakowanie pomników przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 20-03-2018

 

Każdego roku pracownicy TPK prowadzą kontrole stanu pomników przyrody i uzupełniają brakujące oznakowanie. Na obszarze Parku znajduje się obecnie 171 obiektów uznanych za pomniki przyrody, z tego 105 to pomniki przyrody ożywionej, a 66 to głazy lub grupy głazów. Spośród pomników przyrody ożywionej najwięcej tą formą ochrony przyrody objętych jest okazałych drzew. Na terenie Parku znajdują się również tak zwane powierzchniowe pomniki przyrody np. kępa żywotników olbrzymich w leśnictwie Sopot (PP nr 1053).

Pojedyncze drzewa, kępy oraz aleje drzew znakowane są tabliczkami urzędowymi przymocowywanymi zazwyczaj do pni, zaś głazy narzutowe znakujemy tabliczkami mocowanymi do drewnianych słupków wkopywanych przy pomniku przyrody.

Należy również wspomnieć o tym, że zgodnie z brzmieniem Ustawy o ochronie przyrody, „na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu”. Usychające lub już martwe drzewa pełnią nadal bardzo istotną funkcję w ekosystemie, stanowiąc środowisko życia wielu organizmów (np. grzybów, mszaków, owadów) oraz miejsce gniazdowania lub żerowania ptaków (np. dzięciołów, sów).

171 pomników przyrody to naprawdę sporo – w ciagu jednego roku nie ma możliwości skontrolowania ich wszystkich i dlatego kontrole prowadzone są sukcesywnie przez kilka lat.

Niestety urzędowe oznakowanie jest często kradzione z pomników przyrody. Prosimy wszystkich zwiedzających nasz Park o przesyłanie do biura TPK informacji o zauważeniu braku tabliczki na którymś z pomników przyrody – te informacje są dla nas bardzo cenne, gdyż umożliwiają szybsze uzupełnianie brakującego oznakowania. Z góry dziekujemy!

 

martwe drzewo nadal pełni istotną rolę w ekosystemie (fot. Dariusz Ożarowski)
daglezja zielona (fot. Dariusz Ożarowski)
grab pospolity (fot. Dariusz Ożarowski)
kolejna daglezja zielona (fot. Dariusz Ożarowski)
bluszcz pospolity na jesionie wyniosłym (fot. Dariusz Ożarowski)
pęd bluszczu pospolitego (fot. Dariusz Ożarowski)
czereśnia ptasia (fot. Dariusz Ożarowski)
dorodna sosna zwyczajna (fot. Dariusz Ożarowski)
głaz narzutowy (fot. Dariusz Ożarowski)
dorodny dąb w Dolinie Zagórskiej Strugi (fot. Dariusz Ożarowski)
głazów w Parku nie brakuje (fot. Dariusz Ożarowski)
dorodna sosna zwyczajna w Lasach Sopockich (fot. Dariusz Ożarowski)