Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

Okres zimowy to odpowiedni czas na przeprowadzenie kontroli zasiedlenia budek lęgowych dla ptaków, połączonej z ich czyszczeniem i niezbędnymi naprawami.

Na pierwszy ogien „poszło” kilkanaście budek rozwieszonych w lasach Parku w okolicach Nowego Dworu Wejherowskiego w północnym kompleksie Parku oraz w sąsiedztwie Gdańska - Oliwy. Na tych obszarach zlokalizowane są różne typy budek, zarówno te przeznaczone dla drobnych dziuplaków, jak np. sikor, jak również i specjalne budki dla gatunków większych np. gagołów.

Kontrola większości budek prowadzona jest z drabiny; część budek jest umieszczona na wysokosci około 8 metrów, bo taka lokalizacja jest preferowana przez niektóre gatunki np. włochatki czy sóweczki - ich kontrola wymaga zachowania bardzo dużej ostrożności.

Analiza materiału gniazdowego z budek, piór, odchodów, wypluwek pozwala na określenie gatunku (czasami tylko rodzaju) ptaków, które zasiedlały budkę w okresie lęgowym. Również w okresie zimowym budki mogą być wykorzystywane przez ptaki jako miejsce nocowania.

Skontrolowaliśmy pierwsze 13 budek i stwierdziliśmy wykorzystanie aż 12 z nich: bogatki gniazdowały w dwóch budkach, bogatki lub modraszki (rozróżnienie wyłącznie po samym materiale gniazdowym przynależności znalezionych w budce gniazd tych dwóch gatunków sikor bywa czasami bardzo trudne) w czterech budkach, dwie budki wykorzystywane są w okresie zimowym przez nocujące w nich ptaki (w tym dzięcioł dużego), w dwóch gniazdowały pliszki górskie, jedną z dużych budek zasiedliła wiewiórka a w innej znaleźliśmy stare gniazdo błonkówek (osy).

Kontrole są kontynuowane - na obszarze Parku rozwieszonych zostało przez pracowników Parku oraz współpracujących z Parkiem organizacji pozarządowych około 95 budek. … a więc jest, co robić!