Trójmiejski Park Krajobrazowy ma plan ochrony!

Data: 25-10-2022
Trójmiejski Park Krajobrazowy ma plan ochrony! grafika

 

Z wielką radością informujemy, że 24.10.2022 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uchwała wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a w części stanowiącej akt prawa miejscowego - a więc wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym w 14 dni od dnia ogłoszenia. Plan ochrony stanowi wytyczne w zakresie ochrony walorów Parku i przedstawia koncepcję jego ochrony na kolejne 20 lat.

Jest to historyczny moment zarówno dla Parku, jak i osób zaangażowanych w jego ochronę. Park istnieje od 1979 r., ale jest to pierwszy jego plan ochrony. Przypomnijmy, że próby stworzenia planu podjęto w latach 1999-2001 r. Pomimo dużego wysiłku włożonego w jego wykonanie przygotowany projekt planu ochrony nigdy jednak nie został ustanowiony.

Służba Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w proces przygotowania tego dokumentu.

Uchwalona wersja Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dostępna jest w zakładce PLAN OCHRONY pod linkiem:  https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-trojmiejskiego-parku-krajobrazowego/