Szkolenie ornitologiczne w Zielonej Szkole w Schodnie

W dniach 27 – 29 kwietnia odbyło się szkolenie ornitologiczne z zakresu monitoringu ptaków wodno-błotnych prowadzone przez Dariusza Ożarowskiego – ornitologa z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

 

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Nie zabrakło również przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska – jednostki finansującej szkolenie.

 

 

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi monitoringu ptaków wodno-błotnych prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

 

 

Szczegółowo omówiono metodykę monitoringu wybranych gatunków ptaków: łabędzia krzykliwego, gągoła, czajki, samotnika oraz żurawia. Przeprowadzono również ćwiczenia terenowe z rozpoznawania ptaków wodno-błotnych i ich głosów.

 

 

Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy mieli okazję zastosować poznaną metodykę w terenie – w godzinach wczesno porannych przeprowadzono nasłuchy odzywających się par żurawi z wyznaczonych w okolicach Schodna punktów. W ten sposób udało się przeanalizować występowanie tego gatunku w sąsiedztwie Zielonej Szkoły w Schodnie i oszacować w przybliżeniu liczbę lęgowych par żurawi.

 

 

tokujące perkozy dwuczube (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
samiec gągoła (fot. Janina Woszczyńska) grafika
łabędź krzykliwy (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
paranne mgły w okolicy Schodna (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
żerujący żuraw (fot. Dariusz Ożarowski) grafika